Kavaleri-klubben inviterte til orientering om FMR (FagMilitærtRåd) i de gamle lokalene til Krigsskolen (Tollbugt 10 i Oslo), og det var en forhåpningsfull atmosfære i lokalet da orienteringen ble gitt. De fleste av oss syntes Forsvaret var blitt veldig lite allerede på begynnelsen av 2000-tallet, og har siden registrert at det har blitt enda mindre. Innsparinger, innsparinger og innsparinger har siden preget utviklingen, og har etterhvert kommet til overflaten på ulike måter. Denne gangen – i FMR – har Forsvaret fått sette opp forslag til det se selv mener må til. Forslaget, eller rådet, går på 4 ulike ambisjons-nivåer framover: Alle ligger over gjeldende LTP, og alternativ A som er det største ambisjonsnivået som foreslås, er det eneste som fullt ut gir ressurser nok til å løse pålagte oppgaver. I alle andre sammenhenger bruker man å få ressurser til å løse pålagt oppdrag. La oss håpe det blir tilfellet for Forsvaret denne gangen. Vi ønsker lykke til, og vil samtidig berømme den stå-på-vilje som Forsvarets personell stadig fremviser for å alltid gjøre det beste ut av situasjonen. Veldig bra!