ARTIKLER TIL NAT…
Vi har tidligere mottatt en spennende artikkel til NAT fra vårt medlem Gunnar Bentzen. Artikkelen omhandlet historikk rundt salutt og saluttering, med hovedvekt på Norge. Denne ble lagt inn i dreieboka for NAT nr 1-2019, men vi venter altså fortsatt på at Rena skal “bli klar” til å bidra med en kommentar til NAT slik de har brukt å gjøre.

Nå har vi akkurat fått en ny artikkel fra samme forfatter – denne gangen om en teknisk gjennomgang av krutt, kruttets bestanddeler og egenskaper. Denne vil få plass i NAT nr 2-2019. Mht å få en kommentar fra Rena, regner vi med at vi får dem i dialog på Barbara, og så får vi håpe at det ikke drøyer så lenge etter det. Vi må snart få gitt ut NAT som vi tidligere har tatt opp flere ganger, men vi vil gjerne ha med Rena på laget slik de alltid har vært tidligere. Vi har nå forlengst lagt bak oss at Rena tok parti med fraksjonen – nå må vi videre. Vi håper på nærmere avklaringer her på Barbara.