SALUTTKURS nr 3 – 2019
I fravær av andre aktører (vi har bare registrert ett annet saluttkurs / sikkerhetskurs i år) har AOF registrert et noe større behov for kurs enn vanlig i år. Og dette har vi måttet gjøre noe med. Kurset 17.08.2019 var derfor det tredje som AOF avholder i år, og sikkerhet, sikkerhet, og sikkerhet repeteres under hele kurset, også ifm f.eks at kun en og en kommer inn og lager kardus etter at alle først har fått teorien i samlet flokk. Takk til vårt vertskap på Riiser herregård for utmerket forpleining og et meget hyggelig opphold, også til Odd Ulleberg fra NoA for fin oppfølging.

Styret i AOF har besluttet at vi også søker å gjennomføre et instruktørkurs for flere hos AOF (vi har to pr idag utenom de i NoA-styret som er medlem hos oss), slik at vi allerede nå kan styrke foreningen med flere instruktører før neste sesong. Ettersom NoA allerede har definert instruktør-kurs til et en-dags-kurs (ref kurset NoA holdt på Fredriksten i Halden) forsøker vi å få det til lørdag 05.10.2019. Vi kommer tilbake til påmelding her etter dialog med NoA.