20.01.2020: Alle foredrag i Oslo Militær Samfund (OMS) er gode, men FSJ årlige foredrag er likevel et av høydepunktene der det gis status om Forsvaret, og denne gangen var det mer spennende enn vanlig: Spørsmål er nå hvor Forsvaret skal gå framover – skal man bare få oppdrag, eller skal det i større grad komme midler for å løse oppdragene også. Vi har aldri noen gang sett at det har vært SÅ fullt i OMS, og i tillegg til at det var fullt også i naboværelsene til foredragssalen, måtte medlemmer også innta ståplasser når det ikke var flere stoler ledige. Forsvarssaken opptar svært mange for tiden, og det er nå et stort håp om at det snart skal bli bedre samsvar mellom mål og midler. (Siste bilde er fra TV-reportasjen dagen etter).