Etter de omfattende tiltakene som ble truffet mot Korona-viruset 12.03, var det bare såvidt vi kom tilbake fra Svalbard uten å måtte sitte 14 dager i karantene i Trømsø ifm mellomlandingen der. Etter en vurdering lot de oss heldigvis gå på flyet igjen og fortsette til Gardermoen og deretter hjem.

Alle programposter i AOF utsettes inntil videre. Vi oppfordrer alle til å lojalt følge opp myndighetenes pålegg rundt Korona-tiltak.