02.05.2020: Vedlagt følger innkalling til ordinært årsmøte lørdag 30.05.2020 i Risør. Ettersom det tradisjonelt de siste årene er få som prioriterer å møte på årsmøtene, skal dette etter alt å dømme gå helt greit mht Korona-krav som vi må oppfylle. Se innkallingen…