Vedlagt følger vedlegg som er utarbeidet til årsmøtepapirene ifm ordinært årsmøte lørdag 30.05.2020 i Risør: