08.05.2020: Veterandagen – En flott markering ble gjennomført i regi av NROF Oslo idag, for å gi anerkjennelse til noen av våre helter fra Krigen: Major Thaulow – leder av komite for markeringer – ledet gjennomføringene med taler og flagg og fane. Første markering skjedde på Vestre gravlund ved gravstøtten til Kapt Martin Linge der 21 frammøtte var med å hedre minnet til krigsheltene. Deretter var det kortesje bortover til Vår Frelsers gravlund.

På Vår Frelsers gravlund var det først markering ved gravstøtten til General Fleischer, og deretter ved støtten til Oberst Birger Eriksen, vår helt som senket Blücher. Med oss idag var både oldebarnet til obersten (Morten Andreas Eriksen) og også tipp-oldebarnet til Birger Eriksen (Kristiane Amundsen), og det var et meget stolt tipp-oldebarn som holdt talen her. Det var 16 tilstede – en flott markering her også. Vi gratulerer alle med dagen! (Artikkel kommer i NAT nr 1-2020).