30.05.2020: Ordinært årsmøte i AOF ble gjennomført i Risør som vanlig, der mange av våre medlemmer holder hus. Flott sommerstemning i kortbukse-vær preget sørlands-byen, og når det først var havblikk også, så ble det rom for en båttur etterpå. 

Årsmøtet besluttet bl.a støtte til ny Barbara-orden for AOF (Crécy-ordenen). Se vedlagte referat fra årsmøtet.