06.06.2020: Etter en korona-pause er nå instruktør-kursene igang igjen, men med færre kurselever av gangen. Det gjenstår nå kun noen samlinger før det første kullet er utdannet som instruktører. Og på de siste samlingene til sommeren og høsten får de øve seg på nye elever som aldri har deltatt på slike kurs tidligere, for bare på denne måten får de lære hva undervisning vil si i praksis etter hittil å ha øvd seg kun på sine kurs-kollegaer.

For det er formidling av kunnskap og opptrening av ferdigheter det dreier seg om. Og dette læres kun gjennom drill drill drill og repetisjon, om igjen og om igjen, og over tid. Det skal ikke bare læres bort teori – man skal også lære bort hvordan man salutterer i praksis, enten det er med full kanon-betjening eller med færre til å ivareta oppgavene.Foreløpig ligger kullet godt an til å over et års tid har repetert og øvd seg mange ganger, og med teori-oppgaver mellom samlingene. Vi ser fram til å få flere instruktører i foreningen som kan understøtte våre kurs framover, og derigjennom bidra til å spre budskapet om at sikkerhets-fokus MÅ være med når vi salutterer med svartkrutt. Takk til vertskapet på Riiser herregård for at bidrar til å gjøre dette mulig for oss!