18.07.2020: Fregatten F304 Narvik (av Oslo-klassen) nærmest glitret i finværet da vi ankom Horten og det utvidede Marinemuseet. 11 fulgte fellestransporten og vi startet med F304 først. Med de siste 3 deltagerne som kom like etterpå var vi tilsammen 14 som deltok idag. Veldig bra og mer enn vanlig.

Først var det billetter og Antibac. Deretter var det å følge pilene som bragte deg til alle steder du ønsket. Til og med inn til de innerste avkroker “på Banjern” (mannskaps-forlegningen). Ellers var naturlig nok våpensystemene av stor interesse, og selv om dette er gamle og avlegse våpen idag, er det ingen tvil om at fregatten i den operative perioden var mer enn potent: En cowboy med fire seksløpere i beltet er vel et greit bilde kanskje – her var våpnene lagret klare til bruk i noen slags store “tønnerevolver-innretninger”, som på 1-2-3 kunne bringe våpnene klare til skudd. Våpensystemer fantes både mot luft, mot fartøyer og mot ubåter. Litt av en kruttpakke dette her.

Stor interesse var det også rundt alt det som var å finne oppe på broa: Her kunne vi skue de nyeste og mest moderne styringssystemene som norsk industri har frambragt, og som reklamemessig har fått et flott vitrinevindu her i F304 Narvik. Ingen flimring på skjermene eller skurr av noe slag, og valgmuligheter, synsvinkler og detaljrikdom som vi ikke har sett noe annet sted før nå. Veldig bra! Leverandøren fikk naturlig nok ha flagget sitt med logo if mastetoppen – se bilde 3. (NB! 4 av deltagerne ba om å få sitt ansikt tusjet over for å framstå som anonyme – dette går igjen de steder de er med på gruppebilder).

Godt humør i finværet. Det var også stor interesse for mitraljøser/maskinkanoner…

Deretter var det over kanal-broen og videre ut på ubåt-siden av Marinemuseet, der vår utmerkede guide Olav Berger tok imot oss.

Vi ble ført gjennom historien på omtrent en time slik vi hadde bedt om, og det var akkurat passe for forsamlingen. (Her kan man bruke dager om man vil grave seg ordentlig ned i historien på de ulike områdene).

Ettersom ubåten var korona-stengt, ble det kun tatt et gruppebilde utenfor her. Deretter var det opp til Konge-høyden og Sjø Militære Samfund (SMS). Her ventet nok en guide (Stian) på oss, og tok oss rundt i anlegget som også har fått et “anneks” med hotell. Kongesalen var meget fin og i full 1883-stil, og korona-oppdekkingen tillot max 60 personer spisende her nå hvis man ønsker et større selskap.

Etter å ha blitt vist rundt i spisesaler, bibliotek og peisestue mv (det er en flott statue av Tordenskiold oppe i 2etg), var siste post på turen noe å bite i ute i sommerhagen, der man enten kunne sitte helt ute eller i et balkong-karnapp. Vi hadde en flott tur – stor takk til alle som med sine bidrag på alle måter gjorde denne turen mulig for oss.

NB! Flere bilder (32x) ligger på Facebook-sidene til Artilleriets offisersforening. Besøk oss gjerne der også. Velkommen!