Blog Image

Blogg

20.11.2020

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 22:20:09

Vårt æresmedlem Stein Bjørnsen gikk ut av tiden 10.11.2020 hele 92år gammel. Han hadde en lang og variert tjeneste i Forsvaret og Artilleriet bak seg, og senere en meget lang og aktiv pensjonist-tilværelse. 

Pga korona-bestemmelser kunne kirken ta max 50personer ifm begravelsen 20.11.2020, og det holdt akkurat til de 43 tilstedeværende – 39 deltagere, 2 fra gravferdsbyrået, samt prest og organist. Fra militær side bidro Artileriinspektøren og AOF med krans, og kommandanten på Bereia holdt minnetale. Flere taler ble også holdt, bl.a av Rotary Kongsvinger. Et lite bilde på at obersten var meget avholdt i nærområdet, var at flere personer også hadde tatt opphold utenfor kirken ved parkeringsplassen. En av disse vi passerte da vi var på vei inn i kirken, meddelte uoppfordret til oss at de ville savne obersten som stadig var rundt omkring overalt i Kongsvinger, med sitt gode humør og alltid hadde noen vennlige ord å komme med.

Vi vil få takke Stein Bjørnsen for utrettelig og iherdig støtte til Artilleriets offisersforening (AOF) i over 70år, og for alt han også har betydd for miljøet rundt Artilleriet og Kongsvinger festning, herunder også inkludert den fortjenstmedalje han har instituert for festningen (Festningsmedaljen i tre valører). Takk også for alle foredrag for foreningen, for din tid som formann da vi fikk et etterlengtet oppsving, og for din alltid hederlige og vennlige væremåte. Som synlig bevis på din mer enn solide innsats for foreningen er du slått til ridder av både Gylne stjerne og Crecy-ordenen, der førstnevnte tildeling ble trykket I avisen. Nettopp det at du har gjort så mye for andre er det vi vil huske aller best, der dine kontaktskapende evner og din allstedsnærværende positive innstilling stadig bidro til godt humør rundt deg, og til å motivere andre. Du vil bli dypt savnet. Hvil i fred.12.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 17:09:35

12.11.2020: Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde – Del 3 av 3:  Vi tar imidlertid aldri en utflukt eller gjennomfører et arrangement uten å sørge for at alle får en kopp kaffe og nogo attåt. Som avslutning tok vi derfor den korte turen bort til Mormors cafe for kake og kaffe. Stor takk til Academie Tordenskiold for deres kontinuerlige engasjement for å holde historien om Tordenskiold i hevd. Vi skriver mer rundt Tordenskiold i neste nummer av NAT. Forøvrig kan videosnutten Tordenskjold død 300år på YouTube anbefales.12.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:56:43

12.11.2020: Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde – Del 2 av 3: Deretter gikk vi nedover til ankeret for å legge ned blomster på ankeret til Stenbocken: En tidligere fregatt, stykkpram og flytende festning som ble erobret av Tordenskiold ifm slaget i Dynekilen, og som senere ble tatt med tilbake til Fredrikstad. På vei nedover til ankeret, påtraff vi Geir Lobben Fosvold og kone som umiddelbart spurte oss om vi var i Fredrikstad ifm at det idag var på dagen 300år siden Tordenskiold døde. Ja, kunne vi bekrefte, og vi fant straks tonen. Det viste seg at Geir Lobben Fosvold sammen med to andre faktisk hadde skrevet en kronikk om Tordenskiold i Fredrikstad Blad tidligere på dagen. Gledelig å registrere at ihvertfall voksne her i landet vet hvem Tordenskiold er! Etter at blomster var lagt ned på ankeret, var utendørs-programmet over.12.11.2020

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 16:47:11

12.11.2020 – Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde (Del 1 av 2) – En markering for å blåse støvet av det som i nyere tid er en oversett historie. Peter Wessel Tordenskiold var sjøoffiser, og er en av de store heltene i norsk historie. Men hva lærer norsk skoleungdom om Tordenskiold idag? Historien om Tordenskiold ble tatt ut av norske skolebarns lesebøker på 60-tallet, og siden har han ikke bare blitt borte men nesten aktivt fortiet dessverre. Men helter skal man ikke glemme, og kan man ikke glemme – de skal gis anerkjennelse med jevne mellomrom – for bare på den måten blir de husket av oss alle og blir gitt den ære de tilkommer for sine bragder. Ett av våre medlemmer er Lars Wessel Johnsen, en etterkommer av Tordenskiold-familien. Lars har det siste året skrevet en bok om sjøhelten Tordenskiold, og den ble lansert/sluppet kl 0000 den 12.11.2020. Vi tok derfor et hjemmebesøk hos Lars Wessel Johnsen, og ble vist både videoer av aktiviteter hos acadeniet, eldre tidsriktige uniformer, svært gamle bøker, en rekke kårder, kanoner og annet utstyr. Imponerende.

Senere på dagen 12.11 ble det et fektearrangement med NRK, og blomsternedleggelse for å gjøre det hele til en verdig markering.Lars Wessel Johnsen etablerte for noen år siden Academie Tordenskiold, for å gi publikum et innblikk i hvordan forholdene var tidlig på 1700-tallet. Gjennom foredrag, taler, dueller og episoder fra 1700-tallet skaper de levende historie. Og de reiser også til utlandet for å sette fokus på vår store helt Tordenskiold: I 2017 var de i Moskva og ble tatt imot med åpne armer og hadde et flott opphold. Deres tilstedeværelse ble kunngjort med bred penn i russisk TV. De har også besøkt Tyskland og andre land. Sentrale personer i Academiet er Lars Wessel Johnsen, Kyrre Sæther, Asle Norli og Kjetil Johansen. Et samarbeid med Academie Tordenskiold over lengre tid, ledet fram til at også vi i AOF virkelig skulle markere 300års dagen for Tordenskolds død, ved en ukes-tur til Gleidingen utenfor Hannover ifm 12.11.2020. Pga Korona-pandemien gikk dessverre både turen til Italia i mai, en senere Polen-tur og også Gleidingen-turen i november fløyten, og selv moderate arrangementer her hjemme måtte utgå pga den siste tids kraftige smitte-oppblomstring. Det endte med at det eneste forsvarlige å gjøre, var kjøre en korona-tilpasset mini-markering hjulpet av NRK: Det ble radio ettersom fotografen hadde fått annet prioritert oppdrag, men media er media, og vi takker NRK for at de ga oss et innslag her. Lars, Kyrre, Kjetil og Jan Petter deltok i den lille gruppen som sto for markeringen idag 12.11.2020 i Gamlebyen i Fredrikstad.06.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:31:11

Avduking av byste av Jan Baalsrud på Jan Baalsruds plass på Kolbotn: Vårt æresmedlem Egil Bakke måtte arbeide i hele 14 år for at bygdas store sønn på Kolbotn Jan Baalsrud skulle få noe av den anerkjennelse han fortjente. Så lang tid tok det for å få gehør for at en krigshelt som Jan Baalsrud burde få en gate eller en plass oppkalt etter seg, delvis fordi mange ikke engang visste at Jan Baalsrud faktisk var fra Kolbotn.

For noen år siden da torget på Kolbotn som nå bærer heltens navn ”Jan Baalsruds plass” ble offisielt åpnet, lagde vi en reportasje i Norsk ArtilleriTidsskrift (NAT) om saken. Egil Bakke var også den gangen hovedtaler ifm markeringen. Endelig hadde man da foretatt håndgrep som til slutt ga en anerkjennelse for Baalsruds innsats. Deretter tok det ytterligere noen år for Jan Baalsruds Minnefond å få på plass en byste av krigshelten, men nå står den altså der og vi kan glede oss over at ting begynner å komme på plass her – og Jan Baalsrud er i ferd med å få en verdig anerkjennelse for sin innsats under krigen. Med i Minnefondets styre er styreleder Egil C Bakke, og styremedlemmene Oddgeir Blokkum og Lars Erik Kristiansen.

Pga Korona er den formelle avdukingen utsatt, men kommunen ønsket likevel bare å ta av tildekkingen på bysten direkte og uten videre. Og det aktet de å gjøre, med mindre Jan Baalsruds Minnefond ila noe over ett døgn bare kunne forestå en stille avduking selv. Her måtte det handles raskt. Styret i minnefondet iverksatte derfor en haste-innkalling for å få noe verdighet rundt avdukingen som det bør være i slike saker. Mange kom tross meget kort varslingstid, og møttes kl 1700 i skumringen før det ble mørkt denne fredags-kvelden.

Bysten har fått plass på første avsats i trappa ved torget, og har 11 hull ved siden av seg – der hvert hull symboliserer de andre 11 som måtte bøte med livet i operasjonen. Foruten Minnefondets styre, dukket bl.a Nordre Follo Intops-Forening opp med styreleder Steinar Eriksen, nestleder Pål Morten Bjarkøy, styremedlemmer Arne Tandberg og Kjell-Erik Andal samt Oddgeir og Lars Erik Kristiansen. Videre tilstede var Robert Mood, Vidar Nøkleby, Magne Ege Dahl, Vidar Remfeldt, Egil Kulseth, Egil Bakkes sønn Eivind (artillerioffiser) og svigerdatter, Ruth Dahlgren, Randi Kristiansen og Else Blokkum. Fra AOF kom foruten Egil Bakke også formann AOF Jan Petter Husebye. Minnefondet orienterte først kort om arbeidet som fondet har gjort for å få samlet inn penger til bysten, samt de korona-forviklinger som man har opplevd fram til nå hvor bysten endelig står her. Fondet adresserte også alle de som må takkes for å ha bistått med pengestøtte til prosjektet: Forsvarsdepartementet og Sønstebyfondet, samt en rekke lokale sponsorer: Samlerhuset, Landstormen, Attentus Eiendom, Bæreias venner, O¨Learys, Pål Morten Bjarkøy, Lars Erik Kristiansen, Kolbotn Rotaryklubb, Robert Mood, Kolbotn IL og stiftelsen ”Jan Baalsrud – Mange våget livet og halp ham til friheten”.

Egil Bakke holdt ettermiddagens hovedtale, og beskrev den helt utrolige historie som Jan Baalsrud gjennomlevde, der mange titalls hjelpere underveis bidro til at Baalsrud til slutt kom seg over grensen til Sverige og i sikkerhet: Helt utmagret og med en vekt på under 40kg måtte man skjære vekk deler av uniformen på Baalsrud etter alle hans langvarige strabaser i vinterkulda, der han bl.a selv var nødt til å skjære av seg noen tær pga koldbrann. (Vi tar bare kortversjonen med her – hele historien kommer i NAT). Vi gratulerer Kolbotn og Norge med at nok en av våre krigshelter er i ferd med å få den anerkjennelse han i fortjener.

En offisiell avdukings-seremoni vil etter det opplyste finne sted når Korona-situasjonen om noen måneder forhåpentlig vil tillate det. Det vil også avholdes et symposium om Jan Baalsrud, og det også vil sees nærmere på hvordan man skal spre historien om Jan Baalsrud til flere. Vi gratulerer!05.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:20:44

Etter at Erna gikk på talerstolen idag og meddelte at Korona-situasjonen nå er “svært alvorlig”, gjennomførte vi et kort styremøte, og konkluderte med at del 2 av etableringen av AOFs Stae Barbara orden, Crecy-ordenen, må utsettes til 05.12.2020. Vi må ta ansvar i den foreliggende situasjon. Smittevern-reglene har nå blitt så strenge at det uansett er umulig for oss å gjennomføre del 2 som planlagt.

Deltagere på det som var planlagt som del 2 nå lørdag 07-08.11.2020 vil få refundert sine påmeldingsgebyr, og vi forsøker altså på nytt igjen 05-06.12.2020 dersom Korona situasjonen ligger bedre til rette for en gjennomføring av del 2 da.

Dersom heller ikke det går, vil de av dem ifm del 2 som er aktuelle for ridderskap istedenfor bli enkeltvis kalt inn til Norske selskab eller annet egnet sted for å bli slått til ridder av Crecy-ordenen der.01.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:16:05

Etablering av egen Stae Barbara for AOF – Crecy-ordenen – Del 8: Da gjenstår det bare å takke Collegiet, alle hjelpere og andre som har bidratt til at dette ble en forrykende flott etablering av AOFs Stae Barbara orden: Crecy-ordenen. Stor takk også til Espen og Kjetil og de andre på Vindfjelltunet for fleksibilitet og meget god service! Etter frokost og en god prat i salongene reiste vi hjemover igjen, med gode minner om en flott helg. Vi kan forøvrig gi stedet Vindfjelltunet våre beste anbefalinger, også for den gode maten. Dersom du kjører forbi Skien og Siljan en gang, så legg gjerne en liten tur innom Vindfjelltunet for en kopp kaffe el.l. Adressen der for GPS: Nordgardseterveien 16, 3277 STEINSHOLT. Telefon: 3312 9323.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:12:14

Etablering av egen Stae Barbara for AOF – Crecy-ordenen Del 7: Etter ridderslagningene var det gruppebilde av alle. (Enkelte som tok en tidlig kveld ble følgelig ikke med på bildet). Deretter fortsatte sosialt samvær utover til midnatt, da det var en ny programpost…

Midnatt bruker det alltid å være “Kongens favoritt” (pølse i lompe) ifm Stae Barbara, og så også denne gangen. Pølsene fikk bokstavelig talt ben å gå på, og ble raskt borte. Ellers holdt Ridder Jørgen en musikalsk opptreden i rene Melodi Grand Prix klassen etterpå. Forøvrig tok vi en tidlig kveld kl 0100 pga Korona-bestemmelser.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:05:41

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 6: Til kaffen var det “Verdens Beste” – kake laget av en velrennomert institusjons-kokk, i tillegg til twist som AOF-medlemmer har blitt meget glad i de senere år, og den tidligere nevnte nye Barbara-marsipanen. Ja, forresten, vi ba foreningen Marsipanens venner om å evaluere bringebær-marsipanen for oss, men de har sendt den til Norsk Marsipan Institutt for en grundigere undersøkelse. Vi skal få en uttalelse derfra ila november en gang.

Så var det tid for ridderslagning, og vi tar her bare med oversiktsbilder. På kort nikk fra Stoormæster overbragte adjutanten innrammet Ridder-certifikat til den enkelte mens kandidaten satt på stol. Etter mottak reiste kandidaten seg, for så å bli slått til ridder av Crecy-ordenen med et nokså voldsomt korsfarer-sverd (i miljøet bare kalt for “2-meteren” – og forøvrig utlånt fra vårt medlem Steinar Dahle). Etter at “Gjør rett – Frykt ingen” var meddelt, ble ridderen stående bak sin stol i påvente av at resten av kandidatene skulle bli slått. Det ble tatt bilde til å begynne med, underveis og etter at alle var slått. For den håndfull av deltagere som ville delta men sp, likevel takket nei bl.a av hensyn til at de var i risikogruppe for korona, så ble de slått in abcentia.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 15:56:47

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 5: Etter Kongens skål og skål for Heads of States here represented, fortsatte kveldens toastmaster Thor Walter Eriksen, og måtte innledningsvis kjøre et lynkurs i hvordan skåle og hvordan holde i kniv og gaffel, ettersom det syntes nødvendig for å opprettholde korrekt etikette.

Collegiet hadde anstrengt seg litt og gjort maksimalt for at deltagerne skulle trives og føle seg hjemme. Bordet var pyntet med en 3D-printet kanon på hver plass, til odel og eie for deltagerne. Vi hadde også fått laget en egen og meget spesiell håndlaget Barbara-marsipan med Stae Barbara motiv (se hovedbildet her) som alle fikk. Det dreier seg om den beste marsipan de hadde hos Heimdal chokolade i Arendal, en bringebær-marsipan. Deltagerne fikk også smaksprøver av flere andre typer marsipan, som f.eks cognac-marsipan, appelsin, mocca, trøffel og andre smaker. En liten innpakket overraskelse til alle ble også gjort den enkelte til del. (se til høyre for vinglasset på hovedbildet her).Etter taffelet var det på en liten gjørejobb mht å ramme inn ridder-certifikatene…31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 15:51:32

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 4: Adjutant, jack of all trades, konsert-pianist og polyglott (8 språk inkl norsk og dansk) Bruno Lomonaco trakterte flygelet for oss med jevne mellomrom utover kvelden slik at vi hele tiden skulle få en atmosfære av velvære, kvalitet og en liten porsjon luksus. Bruno står helt til høyre her i hovedbildet. Etter en dobbeltsjekk av bordplanen og litt ekstra konversasjon gikk vi så til bords til fløyelsmyke klaver-toner.31.10.2020

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 15:45:38

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 3: Så var det tid for at Stae Barbara in person (Adriana Lomonaco) skulle ankomme pr båt til den lokale Honnørbrygga fra Barbara-holmen med den rosa pelikanen ca 25m fra land. Men først var det salutt: Terje Øygard og Arnstein Tranøy bisto oss med den, en meget god 6-verdig 3 skudds salutt, dvs 18 skudd som er det antall Oberst Gamst introduserte som Barbara salutt. For som han sa: Det kan ikke være 21 skudd, for det skal bare skytes for Kongen, men det må være i det området, for så viktig er Stae Barbara for oss. Roer og Livvagt Jørgen skåtet båten inntil kai, og iland steg Stae Barbara med en lysende stjerne høyt hevet. Stor stemning, ja, kanskje nesten så stor som da Kong Haakon gikk i land på Honnørbrygga i Oslo for lenge, lenge siden. Jubelrop og applaus var så høylydt at det stoppet en bil på andre siden av vannet og lurte på hva og hvem som hadde det så morsomt. Trubadur, underholder, quiz-mester og revisor Per Christian Giving dro trommehvirvler da Stae Barbara steg iland, og regisserte en vuggende plystre polka som vi deretter svingte oss til mens vi tok oss opp igjen til flygelrommet og vordrinken.31.10.2020

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 15:40:53

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 2: Etter Tordenskiold-foredraget var det tid for “heste-fekting”, en meget spektakulær forestilling. Deretter ble det demonstrert hvordan Tordenskiold døde under en duell den 12.11.1720. AOF skulle som kjent til Gleidingen i Tyskland utenfor Hannover ifm 300års jubileet for hans død 12.11.2020, men den turen måtte korona-avlyses (tilsvarende som også turen til Bergamo og Lago di Garda området, og Polen-turen tidligere år også måtte korona-avlyses).