Etter at Erna gikk på talerstolen idag og meddelte at Korona-situasjonen nå er “svært alvorlig”, gjennomførte vi et kort styremøte, og konkluderte med at del 2 av etableringen av AOFs Stae Barbara orden, Crecy-ordenen, må utsettes til 05.12.2020. Vi må ta ansvar i den foreliggende situasjon. Smittevern-reglene har nå blitt så strenge at det uansett er umulig for oss å gjennomføre del 2 som planlagt.

Deltagere på det som var planlagt som del 2 nå lørdag 07-08.11.2020 vil få refundert sine påmeldingsgebyr, og vi forsøker altså på nytt igjen 05-06.12.2020 dersom Korona situasjonen ligger bedre til rette for en gjennomføring av del 2 da.

Dersom heller ikke det går, vil de av dem ifm del 2 som er aktuelle for ridderskap istedenfor bli enkeltvis kalt inn til Norske selskab eller annet egnet sted for å bli slått til ridder av Crecy-ordenen der.