Avduking av byste av Jan Baalsrud på Jan Baalsruds plass på Kolbotn: Vårt æresmedlem Egil Bakke måtte arbeide i hele 14 år for at bygdas store sønn på Kolbotn Jan Baalsrud skulle få noe av den anerkjennelse han fortjente. Så lang tid tok det for å få gehør for at en krigshelt som Jan Baalsrud burde få en gate eller en plass oppkalt etter seg, delvis fordi mange ikke engang visste at Jan Baalsrud faktisk var fra Kolbotn.

For noen år siden da torget på Kolbotn som nå bærer heltens navn ”Jan Baalsruds plass” ble offisielt åpnet, lagde vi en reportasje i Norsk ArtilleriTidsskrift (NAT) om saken. Egil Bakke var også den gangen hovedtaler ifm markeringen. Endelig hadde man da foretatt håndgrep som til slutt ga en anerkjennelse for Baalsruds innsats. Deretter tok det ytterligere noen år for Jan Baalsruds Minnefond å få på plass en byste av krigshelten, men nå står den altså der og vi kan glede oss over at ting begynner å komme på plass her – og Jan Baalsrud er i ferd med å få en verdig anerkjennelse for sin innsats under krigen. Med i Minnefondets styre er styreleder Egil C Bakke, og styremedlemmene Oddgeir Blokkum og Lars Erik Kristiansen.

Pga Korona er den formelle avdukingen utsatt, men kommunen ønsket likevel bare å ta av tildekkingen på bysten direkte og uten videre. Og det aktet de å gjøre, med mindre Jan Baalsruds Minnefond ila noe over ett døgn bare kunne forestå en stille avduking selv. Her måtte det handles raskt. Styret i minnefondet iverksatte derfor en haste-innkalling for å få noe verdighet rundt avdukingen som det bør være i slike saker. Mange kom tross meget kort varslingstid, og møttes kl 1700 i skumringen før det ble mørkt denne fredags-kvelden.

Bysten har fått plass på første avsats i trappa ved torget, og har 11 hull ved siden av seg – der hvert hull symboliserer de andre 11 som måtte bøte med livet i operasjonen. Foruten Minnefondets styre, dukket bl.a Nordre Follo Intops-Forening opp med styreleder Steinar Eriksen, nestleder Pål Morten Bjarkøy, styremedlemmer Arne Tandberg og Kjell-Erik Andal samt Oddgeir og Lars Erik Kristiansen. Videre tilstede var Robert Mood, Vidar Nøkleby, Magne Ege Dahl, Vidar Remfeldt, Egil Kulseth, Egil Bakkes sønn Eivind (artillerioffiser) og svigerdatter, Ruth Dahlgren, Randi Kristiansen og Else Blokkum. Fra AOF kom foruten Egil Bakke også formann AOF Jan Petter Husebye. Minnefondet orienterte først kort om arbeidet som fondet har gjort for å få samlet inn penger til bysten, samt de korona-forviklinger som man har opplevd fram til nå hvor bysten endelig står her. Fondet adresserte også alle de som må takkes for å ha bistått med pengestøtte til prosjektet: Forsvarsdepartementet og Sønstebyfondet, samt en rekke lokale sponsorer: Samlerhuset, Landstormen, Attentus Eiendom, Bæreias venner, O¨Learys, Pål Morten Bjarkøy, Lars Erik Kristiansen, Kolbotn Rotaryklubb, Robert Mood, Kolbotn IL og stiftelsen ”Jan Baalsrud – Mange våget livet og halp ham til friheten”.

Egil Bakke holdt ettermiddagens hovedtale, og beskrev den helt utrolige historie som Jan Baalsrud gjennomlevde, der mange titalls hjelpere underveis bidro til at Baalsrud til slutt kom seg over grensen til Sverige og i sikkerhet: Helt utmagret og med en vekt på under 40kg måtte man skjære vekk deler av uniformen på Baalsrud etter alle hans langvarige strabaser i vinterkulda, der han bl.a selv var nødt til å skjære av seg noen tær pga koldbrann. (Vi tar bare kortversjonen med her – hele historien kommer i NAT). Vi gratulerer Kolbotn og Norge med at nok en av våre krigshelter er i ferd med å få den anerkjennelse han i fortjener.

En offisiell avdukings-seremoni vil etter det opplyste finne sted når Korona-situasjonen om noen måneder forhåpentlig vil tillate det. Det vil også avholdes et symposium om Jan Baalsrud, og det også vil sees nærmere på hvordan man skal spre historien om Jan Baalsrud til flere. Vi gratulerer!