12.11.2020 – Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde (Del 1 av 2) – En markering for å blåse støvet av det som i nyere tid er en oversett historie. Peter Wessel Tordenskiold var sjøoffiser, og er en av de store heltene i norsk historie. Men hva lærer norsk skoleungdom om Tordenskiold idag? Historien om Tordenskiold ble tatt ut av norske skolebarns lesebøker på 60-tallet, og siden har han ikke bare blitt borte men nesten aktivt fortiet dessverre. Men helter skal man ikke glemme, og kan man ikke glemme – de skal gis anerkjennelse med jevne mellomrom – for bare på den måten blir de husket av oss alle og blir gitt den ære de tilkommer for sine bragder. Ett av våre medlemmer er Lars Wessel Johnsen, en etterkommer av Tordenskiold-familien. Lars har det siste året skrevet en bok om sjøhelten Tordenskiold, og den ble lansert/sluppet kl 0000 den 12.11.2020. Vi tok derfor et hjemmebesøk hos Lars Wessel Johnsen, og ble vist både videoer av aktiviteter hos acadeniet, eldre tidsriktige uniformer, svært gamle bøker, en rekke kårder, kanoner og annet utstyr. Imponerende.

Senere på dagen 12.11 ble det et fektearrangement med NRK, og blomsternedleggelse for å gjøre det hele til en verdig markering.Lars Wessel Johnsen etablerte for noen år siden Academie Tordenskiold, for å gi publikum et innblikk i hvordan forholdene var tidlig på 1700-tallet. Gjennom foredrag, taler, dueller og episoder fra 1700-tallet skaper de levende historie. Og de reiser også til utlandet for å sette fokus på vår store helt Tordenskiold: I 2017 var de i Moskva og ble tatt imot med åpne armer og hadde et flott opphold. Deres tilstedeværelse ble kunngjort med bred penn i russisk TV. De har også besøkt Tyskland og andre land. Sentrale personer i Academiet er Lars Wessel Johnsen, Kyrre Sæther, Asle Norli og Kjetil Johansen. Et samarbeid med Academie Tordenskiold over lengre tid, ledet fram til at også vi i AOF virkelig skulle markere 300års dagen for Tordenskolds død, ved en ukes-tur til Gleidingen utenfor Hannover ifm 12.11.2020. Pga Korona-pandemien gikk dessverre både turen til Italia i mai, en senere Polen-tur og også Gleidingen-turen i november fløyten, og selv moderate arrangementer her hjemme måtte utgå pga den siste tids kraftige smitte-oppblomstring. Det endte med at det eneste forsvarlige å gjøre, var kjøre en korona-tilpasset mini-markering hjulpet av NRK: Det ble radio ettersom fotografen hadde fått annet prioritert oppdrag, men media er media, og vi takker NRK for at de ga oss et innslag her. Lars, Kyrre, Kjetil og Jan Petter deltok i den lille gruppen som sto for markeringen idag 12.11.2020 i Gamlebyen i Fredrikstad.