Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 3: Så var det tid for at Stae Barbara in person (Adriana Lomonaco) skulle ankomme pr båt til den lokale Honnørbrygga fra Barbara-holmen med den rosa pelikanen ca 25m fra land. Men først var det salutt: Terje Øygard og Arnstein Tranøy bisto oss med den, en meget god 6-verdig 3 skudds salutt, dvs 18 skudd som er det antall Oberst Gamst introduserte som Barbara salutt. For som han sa: Det kan ikke være 21 skudd, for det skal bare skytes for Kongen, men det må være i det området, for så viktig er Stae Barbara for oss. Roer og Livvagt Jørgen skåtet båten inntil kai, og iland steg Stae Barbara med en lysende stjerne høyt hevet. Stor stemning, ja, kanskje nesten så stor som da Kong Haakon gikk i land på Honnørbrygga i Oslo for lenge, lenge siden. Jubelrop og applaus var så høylydt at det stoppet en bil på andre siden av vannet og lurte på hva og hvem som hadde det så morsomt. Trubadur, underholder, quiz-mester og revisor Per Christian Giving dro trommehvirvler da Stae Barbara steg iland, og regisserte en vuggende plystre polka som vi deretter svingte oss til mens vi tok oss opp igjen til flygelrommet og vordrinken.