Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 4: Adjutant, jack of all trades, konsert-pianist og polyglott (8 språk inkl norsk og dansk) Bruno Lomonaco trakterte flygelet for oss med jevne mellomrom utover kvelden slik at vi hele tiden skulle få en atmosfære av velvære, kvalitet og en liten porsjon luksus. Bruno står helt til høyre her i hovedbildet. Etter en dobbeltsjekk av bordplanen og litt ekstra konversasjon gikk vi så til bords til fløyelsmyke klaver-toner.