Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 6: Til kaffen var det “Verdens Beste” – kake laget av en velrennomert institusjons-kokk, i tillegg til twist som AOF-medlemmer har blitt meget glad i de senere år, og den tidligere nevnte nye Barbara-marsipanen. Ja, forresten, vi ba foreningen Marsipanens venner om å evaluere bringebær-marsipanen for oss, men de har sendt den til Norsk Marsipan Institutt for en grundigere undersøkelse. Vi skal få en uttalelse derfra ila november en gang.

Så var det tid for ridderslagning, og vi tar her bare med oversiktsbilder. På kort nikk fra Stoormæster overbragte adjutanten innrammet Ridder-certifikat til den enkelte mens kandidaten satt på stol. Etter mottak reiste kandidaten seg, for så å bli slått til ridder av Crecy-ordenen med et nokså voldsomt korsfarer-sverd (i miljøet bare kalt for “2-meteren” – og forøvrig utlånt fra vårt medlem Steinar Dahle). Etter at “Gjør rett – Frykt ingen” var meddelt, ble ridderen stående bak sin stol i påvente av at resten av kandidatene skulle bli slått. Det ble tatt bilde til å begynne med, underveis og etter at alle var slått. For den håndfull av deltagere som ville delta men sp, likevel takket nei bl.a av hensyn til at de var i risikogruppe for korona, så ble de slått in abcentia.