01.09.2021: Program for AOF utover høsten

Vedlagt følger program for AOF utover høsten