Blog Image

Blogg

21.03.2021

Aktuelt fra styret Posted on Wed, March 24, 2021 17:49:16

21.03.2021: Det ekstraordinære årsmøtet måtte som kjent bli gjennomført digitalt pga Korona / Covid-19, og dette var det første årsmøtet i AOFs historie som ble gjennomført på nettet.

Følgende beslutninger ble fattet:
a Det ble besluttet å kjøpe inn bestemannspremier
b Det ble besluttet å utnevne to nye æresmedlemmer
c Det ble besluttet at instruktørkurset fortsetter slik at uteksaminering
kan skje som planlagt til sommeren.

Se vedlagt pdf-fil17.03.2021

Aktuelt fra styret Posted on Wed, March 17, 2021 23:09:13

17.03.2021: Utviklingen Koronaen har tatt de siste dagene gjør det nødvendig å gjennomføre det ekstraordinære årsmøtet 21.03.2021 som nettmøte. De som ønsker å delta bes opplyse sin egen mailadresse til Pål Walum (palwalum@msn.com) eller pr mobil 9823 2876. Pål som vil være den som kaller inn på Teams. Kaffekopp på Teams etter møtet for de som ønsker. Og så får vi bare håpe at denne unntakstilstanden med Koronaen vil avta framover, slik at mer av vår virksomhet etterhvert kan gjennomføres fysisk som vanlig22.01.2021

Aktuelt fra styret Posted on Sun, March 07, 2021 16:54:33

Jane-Ann Lindahl og Kjetil Johansen ble hedret først på dagen, deretter var det Geir Bråtens tur: Kollegiet besluttet ifjor høst at alle disse skulle hedres med Crecy-ordenen for sin innsats over mange år for foreningen, men pga at de ble frarøvet muligheten til å delta på Stae Barbara arrangement nr 2 i begynnelsen av november pga Koronaen, ble det isteden dagens dato som ble tidspunktet. Vi gratulerer!22.01.2021

Aktuelt fra styret Posted on Sun, March 07, 2021 16:51:11

22.01.2021: Tordenskiold-foredrag: Del 2: Foredraget var meget interessant, og Lars Wessel Johnsen trakk oss gjennom de fleste emner fra før og under Tordenskiolds tid, og litt etterpå. (kommer som nevnt artikkel i NAT etterhvert). Og Tordenskiold var ikke bare en populær og betydningsfull kar, han ble ansett å ha så mye verdi rundt sin person at han også ble malt inn som “tilstedeværende” i malerier flere år etter sin død. Ellers var det jo også trist å høre hvordan Tordenskiold ble byttet ut med Torbjørn (Egner). På 1960-tallet var det plutselig “in” å være historieløs, og slik gikk det altså til at Tordenskiold forsvant inn i glemmeboken dessverre. Folk og røvere i Kardemomme by og andre historier tok etterhvert over plassen i lesebøkene der det tidligere hadde stått om Tordenskiold, og etter dette har det bare vært spesielt interesserte som har holdt denne helten og nordmannen så høyt som han fortjener. For selv om danskene mener han er dansk, så er han jo norsk, og det må vi aldri glemme. Vi minnes det bl.a årlig på 17mai ifm Gullrunden vi har da, hvor salutt ved Tordenskiold-statuen foran Oslo rådhus skjer kl 0900 hvert år etter retterstedet kl 0830. Etter foredraget var det en hyggelig kopp kaffe ved peisen på hotellet, og noe twist som vanlig, før vi så dro hvert til vårt. Takk til alle som gjorde denne utflukten med kunstnerbesøk og foredrag mulig!22.01.2021

Aktuelt fra styret Posted on Sun, March 07, 2021 16:47:37

22.01.2021: Tordenskiold-foredrag: Del 1: Ettersom det for tiden er lov til å samle inntil 10 personer i leide lokaler, ble det planlagte foredraget om Tordenskiold avholdt på konferanserom hos Quality hotel i Fredrikstad. Etter forutgående rekognosering uka før, ble det klart at vi først måtte besøke en i foreningen som ikke bare bor i nærheten av Fredrikstad, men som også er en dyktig kunstner. I to godt alarmbelagte uthus befinner det seg langt mer kunst enn man skulle tro, og det passer jo utmerket når flere av bildene han har malt er båter med relasjoner til nettopp Tordenskiold. Det var tilsammen 4 som deltok på dagens utflukt. Bildene er gjengitt etter avtale med kunstneren.

I det andre uthuset hos kunstneren var selve maler-verkstedet og ramme-verkstedet, samt betydelig med dokumentasjon fra kunstnerens tid som butler og bestyrer hos en greve i Sverige. Vi fikk også se album med et betydelig antall biler kunstneren har innehatt, fra flere raske sportsbiler til Rolls Royce (se bilder nedenfor). I tillegg har han i lengre tid hatt interesse for salutt med svartkrutt, og viser stolt frem bildet av sin pistol fra 1707 som det av og til salutteres med. Men her var det så mye at vi må komme tilbake til dette i en artikkel i NAT etterhvert. Etter besøket hos kunstneren gikk turen innom den lokale Jafs for et enkelt måltid, og deretter bar det bort til konferanserommet hvor vi skulle få foredraget.11.01.2021

Aktuelt fra styret Posted on Mon, January 11, 2021 22:51:34

11.01.2021: Vedlagt følger møtereminder ifm foredrag om Tordenskiold. Foredraget går torsdag 21.01.2021 i Fredrikstad, ettersom det er helt korona-umulig å få gjennomført noe slikt i Oslo-området for tiden.
Se vedlagte møtereminder: Max 10 personer, førstemann til mølla, og gratis enkel servering.

Quality hotell i Fredrikstad er luftig og har volum, og klarer å huse 10 deltagere
som maksimum for foredraget vårt 21.01.2021.29.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Mon, November 30, 2020 01:18:14

29.11.2020: Utsatt runde 2 ifm etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen, lørdag den 05.12.2020 – utgår pga korona-situasjonen. Plan B blir derfor å iverksette, dvs aktuelle påtenkte riddere vil ila de nærmeste uker få innkalling til Norske selskab ev annet egnet sted avhengig av bosted, slik at etableringen av en ridder-stamme i Crecy-ordenen kan gjennomføres som planlagt.29.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Mon, November 30, 2020 00:56:32

29.11.2020: Kort status ifm instruktør-kurs:
Samlinger pågår fortsatt slik at elevene etterhvert i kurs-perioden gis tilstrekkelig trening i å formidle pensum til andre. Erfaringer har imidlertid vist at det er behov for å ha mer mengdetrening rundt formidling av teoridelen, og slike øvelser gjennomføres derfor inntil videre i Oslo-området for å ikke få mer reise-virksomhet enn nødvendig.

Egen gjennomgang/evaluering gjennomføres med rådgivere onsdag 14.01.2020 i Oslo for å også se nærmere på pedagogikk-spørsmål.29.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Mon, November 30, 2020 00:53:30

29.11.2020: Saluttkurs gjennomføres lørdag 12.12.2020:

AOF gjennomfører korona-tilpasset saluttkurs (sikkerhetskurs) på Koppang nord for Elverum og Rena lørdag 12.12.2020. Det planlegges med at antall kursdeltagere kan være max 6 (seks), slik at vi med instruktører og vertskap blir max 10. (Vi KAN være 20, men har av forsiktighets hensyn valgt et lavere antall).

Pris kr 200,- inkl enkel servering 12.12.2020, overnatting og frokost søndag 13.12.2020. Vi har noen ledige plasser i bil(er) som skal oppover og nedover igjen til Oslo etterpå – førstemann til mølla. Påmelding til Jørgen Riiser på mail jorgenthriiser@gmail.com , ev på mobil 9072 4904, ila senest mandag 07.12.2020 kl 1200.

Gjennomføring av drill og skarp salutt etter teori-gjennomgang skjer på skytebane i nærheten av nye Riiser herregård: Bildet er fra rekognoseringen med Jørgen Riiser 08.11.2020.12.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 17:09:35

12.11.2020: Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde – Del 3 av 3:  Vi tar imidlertid aldri en utflukt eller gjennomfører et arrangement uten å sørge for at alle får en kopp kaffe og nogo attåt. Som avslutning tok vi derfor den korte turen bort til Mormors cafe for kake og kaffe. Stor takk til Academie Tordenskiold for deres kontinuerlige engasjement for å holde historien om Tordenskiold i hevd. Vi skriver mer rundt Tordenskiold i neste nummer av NAT. Forøvrig kan videosnutten Tordenskjold død 300år på YouTube anbefales.12.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:56:43

12.11.2020: Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde – Del 2 av 3: Deretter gikk vi nedover til ankeret for å legge ned blomster på ankeret til Stenbocken: En tidligere fregatt, stykkpram og flytende festning som ble erobret av Tordenskiold ifm slaget i Dynekilen, og som senere ble tatt med tilbake til Fredrikstad. På vei nedover til ankeret, påtraff vi Geir Lobben Fosvold og kone som umiddelbart spurte oss om vi var i Fredrikstad ifm at det idag var på dagen 300år siden Tordenskiold døde. Ja, kunne vi bekrefte, og vi fant straks tonen. Det viste seg at Geir Lobben Fosvold sammen med to andre faktisk hadde skrevet en kronikk om Tordenskiold i Fredrikstad Blad tidligere på dagen. Gledelig å registrere at ihvertfall voksne her i landet vet hvem Tordenskiold er! Etter at blomster var lagt ned på ankeret, var utendørs-programmet over.06.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:31:11

Avduking av byste av Jan Baalsrud på Jan Baalsruds plass på Kolbotn: Vårt æresmedlem Egil Bakke måtte arbeide i hele 14 år for at bygdas store sønn på Kolbotn Jan Baalsrud skulle få noe av den anerkjennelse han fortjente. Så lang tid tok det for å få gehør for at en krigshelt som Jan Baalsrud burde få en gate eller en plass oppkalt etter seg, delvis fordi mange ikke engang visste at Jan Baalsrud faktisk var fra Kolbotn.

For noen år siden da torget på Kolbotn som nå bærer heltens navn ”Jan Baalsruds plass” ble offisielt åpnet, lagde vi en reportasje i Norsk ArtilleriTidsskrift (NAT) om saken. Egil Bakke var også den gangen hovedtaler ifm markeringen. Endelig hadde man da foretatt håndgrep som til slutt ga en anerkjennelse for Baalsruds innsats. Deretter tok det ytterligere noen år for Jan Baalsruds Minnefond å få på plass en byste av krigshelten, men nå står den altså der og vi kan glede oss over at ting begynner å komme på plass her – og Jan Baalsrud er i ferd med å få en verdig anerkjennelse for sin innsats under krigen. Med i Minnefondets styre er styreleder Egil C Bakke, og styremedlemmene Oddgeir Blokkum og Lars Erik Kristiansen.

Pga Korona er den formelle avdukingen utsatt, men kommunen ønsket likevel bare å ta av tildekkingen på bysten direkte og uten videre. Og det aktet de å gjøre, med mindre Jan Baalsruds Minnefond ila noe over ett døgn bare kunne forestå en stille avduking selv. Her måtte det handles raskt. Styret i minnefondet iverksatte derfor en haste-innkalling for å få noe verdighet rundt avdukingen som det bør være i slike saker. Mange kom tross meget kort varslingstid, og møttes kl 1700 i skumringen før det ble mørkt denne fredags-kvelden.

Bysten har fått plass på første avsats i trappa ved torget, og har 11 hull ved siden av seg – der hvert hull symboliserer de andre 11 som måtte bøte med livet i operasjonen. Foruten Minnefondets styre, dukket bl.a Nordre Follo Intops-Forening opp med styreleder Steinar Eriksen, nestleder Pål Morten Bjarkøy, styremedlemmer Arne Tandberg og Kjell-Erik Andal samt Oddgeir og Lars Erik Kristiansen. Videre tilstede var Robert Mood, Vidar Nøkleby, Magne Ege Dahl, Vidar Remfeldt, Egil Kulseth, Egil Bakkes sønn Eivind (artillerioffiser) og svigerdatter, Ruth Dahlgren, Randi Kristiansen og Else Blokkum. Fra AOF kom foruten Egil Bakke også formann AOF Jan Petter Husebye. Minnefondet orienterte først kort om arbeidet som fondet har gjort for å få samlet inn penger til bysten, samt de korona-forviklinger som man har opplevd fram til nå hvor bysten endelig står her. Fondet adresserte også alle de som må takkes for å ha bistått med pengestøtte til prosjektet: Forsvarsdepartementet og Sønstebyfondet, samt en rekke lokale sponsorer: Samlerhuset, Landstormen, Attentus Eiendom, Bæreias venner, O¨Learys, Pål Morten Bjarkøy, Lars Erik Kristiansen, Kolbotn Rotaryklubb, Robert Mood, Kolbotn IL og stiftelsen ”Jan Baalsrud – Mange våget livet og halp ham til friheten”.

Egil Bakke holdt ettermiddagens hovedtale, og beskrev den helt utrolige historie som Jan Baalsrud gjennomlevde, der mange titalls hjelpere underveis bidro til at Baalsrud til slutt kom seg over grensen til Sverige og i sikkerhet: Helt utmagret og med en vekt på under 40kg måtte man skjære vekk deler av uniformen på Baalsrud etter alle hans langvarige strabaser i vinterkulda, der han bl.a selv var nødt til å skjære av seg noen tær pga koldbrann. (Vi tar bare kortversjonen med her – hele historien kommer i NAT). Vi gratulerer Kolbotn og Norge med at nok en av våre krigshelter er i ferd med å få den anerkjennelse han i fortjener.

En offisiell avdukings-seremoni vil etter det opplyste finne sted når Korona-situasjonen om noen måneder forhåpentlig vil tillate det. Det vil også avholdes et symposium om Jan Baalsrud, og det også vil sees nærmere på hvordan man skal spre historien om Jan Baalsrud til flere. Vi gratulerer!05.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:20:44

Etter at Erna gikk på talerstolen idag og meddelte at Korona-situasjonen nå er “svært alvorlig”, gjennomførte vi et kort styremøte, og konkluderte med at del 2 av etableringen av AOFs Stae Barbara orden, Crecy-ordenen, må utsettes til 05.12.2020. Vi må ta ansvar i den foreliggende situasjon. Smittevern-reglene har nå blitt så strenge at det uansett er umulig for oss å gjennomføre del 2 som planlagt.

Deltagere på det som var planlagt som del 2 nå lørdag 07-08.11.2020 vil få refundert sine påmeldingsgebyr, og vi forsøker altså på nytt igjen 05-06.12.2020 dersom Korona situasjonen ligger bedre til rette for en gjennomføring av del 2 da.

Dersom heller ikke det går, vil de av dem ifm del 2 som er aktuelle for ridderskap istedenfor bli enkeltvis kalt inn til Norske selskab eller annet egnet sted for å bli slått til ridder av Crecy-ordenen der.01.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:16:05

Etablering av egen Stae Barbara for AOF – Crecy-ordenen – Del 8: Da gjenstår det bare å takke Collegiet, alle hjelpere og andre som har bidratt til at dette ble en forrykende flott etablering av AOFs Stae Barbara orden: Crecy-ordenen. Stor takk også til Espen og Kjetil og de andre på Vindfjelltunet for fleksibilitet og meget god service! Etter frokost og en god prat i salongene reiste vi hjemover igjen, med gode minner om en flott helg. Vi kan forøvrig gi stedet Vindfjelltunet våre beste anbefalinger, også for den gode maten. Dersom du kjører forbi Skien og Siljan en gang, så legg gjerne en liten tur innom Vindfjelltunet for en kopp kaffe el.l. Adressen der for GPS: Nordgardseterveien 16, 3277 STEINSHOLT. Telefon: 3312 9323.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:12:14

Etablering av egen Stae Barbara for AOF – Crecy-ordenen Del 7: Etter ridderslagningene var det gruppebilde av alle. (Enkelte som tok en tidlig kveld ble følgelig ikke med på bildet). Deretter fortsatte sosialt samvær utover til midnatt, da det var en ny programpost…

Midnatt bruker det alltid å være “Kongens favoritt” (pølse i lompe) ifm Stae Barbara, og så også denne gangen. Pølsene fikk bokstavelig talt ben å gå på, og ble raskt borte. Ellers holdt Ridder Jørgen en musikalsk opptreden i rene Melodi Grand Prix klassen etterpå. Forøvrig tok vi en tidlig kveld kl 0100 pga Korona-bestemmelser.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:05:41

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 6: Til kaffen var det “Verdens Beste” – kake laget av en velrennomert institusjons-kokk, i tillegg til twist som AOF-medlemmer har blitt meget glad i de senere år, og den tidligere nevnte nye Barbara-marsipanen. Ja, forresten, vi ba foreningen Marsipanens venner om å evaluere bringebær-marsipanen for oss, men de har sendt den til Norsk Marsipan Institutt for en grundigere undersøkelse. Vi skal få en uttalelse derfra ila november en gang.

Så var det tid for ridderslagning, og vi tar her bare med oversiktsbilder. På kort nikk fra Stoormæster overbragte adjutanten innrammet Ridder-certifikat til den enkelte mens kandidaten satt på stol. Etter mottak reiste kandidaten seg, for så å bli slått til ridder av Crecy-ordenen med et nokså voldsomt korsfarer-sverd (i miljøet bare kalt for “2-meteren” – og forøvrig utlånt fra vårt medlem Steinar Dahle). Etter at “Gjør rett – Frykt ingen” var meddelt, ble ridderen stående bak sin stol i påvente av at resten av kandidatene skulle bli slått. Det ble tatt bilde til å begynne med, underveis og etter at alle var slått. For den håndfull av deltagere som ville delta men sp, likevel takket nei bl.a av hensyn til at de var i risikogruppe for korona, så ble de slått in abcentia.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 15:56:47

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 5: Etter Kongens skål og skål for Heads of States here represented, fortsatte kveldens toastmaster Thor Walter Eriksen, og måtte innledningsvis kjøre et lynkurs i hvordan skåle og hvordan holde i kniv og gaffel, ettersom det syntes nødvendig for å opprettholde korrekt etikette.

Collegiet hadde anstrengt seg litt og gjort maksimalt for at deltagerne skulle trives og føle seg hjemme. Bordet var pyntet med en 3D-printet kanon på hver plass, til odel og eie for deltagerne. Vi hadde også fått laget en egen og meget spesiell håndlaget Barbara-marsipan med Stae Barbara motiv (se hovedbildet her) som alle fikk. Det dreier seg om den beste marsipan de hadde hos Heimdal chokolade i Arendal, en bringebær-marsipan. Deltagerne fikk også smaksprøver av flere andre typer marsipan, som f.eks cognac-marsipan, appelsin, mocca, trøffel og andre smaker. En liten innpakket overraskelse til alle ble også gjort den enkelte til del. (se til høyre for vinglasset på hovedbildet her).Etter taffelet var det på en liten gjørejobb mht å ramme inn ridder-certifikatene…31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 15:51:32

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 4: Adjutant, jack of all trades, konsert-pianist og polyglott (8 språk inkl norsk og dansk) Bruno Lomonaco trakterte flygelet for oss med jevne mellomrom utover kvelden slik at vi hele tiden skulle få en atmosfære av velvære, kvalitet og en liten porsjon luksus. Bruno står helt til høyre her i hovedbildet. Etter en dobbeltsjekk av bordplanen og litt ekstra konversasjon gikk vi så til bords til fløyelsmyke klaver-toner.11.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, October 11, 2020 22:16:53

11.10.2020: Invitasjon til AOFs første Stae Barbara arrangement og Crecy-ordenen er ila helga sendt ut til over 80 medlemmer og en rekke spesielt inviterte. Pga Korona blir det truffet en rekke smittevern-tiltak: Bl.a vil
de som slås til riddere selv måtte montere Crecy-medaljen på brystet pga korona, slik at vi hele tiden “holder meteren” til hverandre. Det blir videre
to arrangementer med max 16 deltagere i hver runde, lørdag til søndag
31.10-01.11 og 07.08.11 helga etter.

Innbetaling av deltakeravgift er lik påmelding. Programmet følger vedlagt.06.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, October 11, 2020 21:58:48

06.10.2020: AOFs tidligere varslede etablering av egen Stae Barbara orden (Crecy-ordenen) må pga Korona-situasjonen gjennomføres over 2 (to) lørdager for å få slått nok riddere og på den måten dannet grunnstammen av riddere for ordenen framover. En del gjester/besøkende blir også invitert. Aktuelle tilskrives om få dager og inviteres til festlighetene hhv 31.10-01.11 og 07.11-08.11 på Vindfjelltunet i området Siljan og Skien ca 2 timer fra Oslo. De to arrangementene vil preges av smitteverntiltak og forsiktighetsregler, men blir tross alt gjennomført i en tid da andre kansellerer det meste. Arrangementene innbefatter også et besøk i nærheten og flere foredrag mv. Vi har også denne gangen etter iherdig innsats, gode samarbeids-partnere og også noe lokal støtte, fått til en hyggelig pris for deltagelse. Vi ser fram til dette! Frekvensen på dette arrangementet framover er foreløpig planlagt å være hvert partals-år (2020, 2022 osv), mens vår andre orden (Den Gylne Stjerne) er planlagt gjennomført i oddetalls-år: Første gang for den var ifjor 2019, og neste Gylne stjerne arrangement vil således arrangeres neste år i 2021).Next »