Blog Image

Blogg

11.01.2021

Aktuelt fra styret Posted on Mon, January 11, 2021 22:51:34

11.01.2021: Vedlagt følger møtereminder ifm foredrag om Tordenskiold. Foredraget går torsdag 21.01.2021 i Fredrikstad, ettersom det er helt korona-umulig å få gjennomført noe slikt i Oslo-området for tiden.
Se vedlagte møtereminder: Max 10 personer, førstemann til mølla, og gratis enkel servering.

Quality hotell i Fredrikstad er luftig og har volum, og klarer å huse 10 deltagere
som maksimum for foredraget vårt 21.01.2021.29.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Mon, November 30, 2020 01:18:14

29.11.2020: Utsatt runde 2 ifm etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen, lørdag den 05.12.2020 – utgår pga korona-situasjonen. Plan B blir derfor å iverksette, dvs aktuelle påtenkte riddere vil ila de nærmeste uker få innkalling til Norske selskab ev annet egnet sted avhengig av bosted, slik at etableringen av en ridder-stamme i Crecy-ordenen kan gjennomføres som planlagt.29.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Mon, November 30, 2020 00:56:32

29.11.2020: Kort status ifm instruktør-kurs:
Samlinger pågår fortsatt slik at elevene etterhvert i kurs-perioden gis tilstrekkelig trening i å formidle pensum til andre. Erfaringer har imidlertid vist at det er behov for å ha mer mengdetrening rundt formidling av teoridelen, og slike øvelser gjennomføres derfor inntil videre i Oslo-området for å ikke få mer reise-virksomhet enn nødvendig.

Egen gjennomgang/evaluering gjennomføres med rådgivere onsdag 14.01.2020 i Oslo for å også se nærmere på pedagogikk-spørsmål.29.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Mon, November 30, 2020 00:53:30

29.11.2020: Saluttkurs gjennomføres lørdag 12.12.2020:

AOF gjennomfører korona-tilpasset saluttkurs (sikkerhetskurs) på Koppang nord for Elverum og Rena lørdag 12.12.2020. Det planlegges med at antall kursdeltagere kan være max 6 (seks), slik at vi med instruktører og vertskap blir max 10. (Vi KAN være 20, men har av forsiktighets hensyn valgt et lavere antall).

Pris kr 200,- inkl enkel servering 12.12.2020, overnatting og frokost søndag 13.12.2020. Vi har noen ledige plasser i bil(er) som skal oppover og nedover igjen til Oslo etterpå – førstemann til mølla. Påmelding til Jørgen Riiser på mail jorgenthriiser@gmail.com , ev på mobil 9072 4904, ila senest mandag 07.12.2020 kl 1200.

Gjennomføring av drill og skarp salutt etter teori-gjennomgang skjer på skytebane i nærheten av nye Riiser herregård: Bildet er fra rekognoseringen med Jørgen Riiser 08.11.2020.12.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 17:09:35

12.11.2020: Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde – Del 3 av 3:  Vi tar imidlertid aldri en utflukt eller gjennomfører et arrangement uten å sørge for at alle får en kopp kaffe og nogo attåt. Som avslutning tok vi derfor den korte turen bort til Mormors cafe for kake og kaffe. Stor takk til Academie Tordenskiold for deres kontinuerlige engasjement for å holde historien om Tordenskiold i hevd. Vi skriver mer rundt Tordenskiold i neste nummer av NAT. Forøvrig kan videosnutten Tordenskjold død 300år på YouTube anbefales.12.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:56:43

12.11.2020: Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde – Del 2 av 3: Deretter gikk vi nedover til ankeret for å legge ned blomster på ankeret til Stenbocken: En tidligere fregatt, stykkpram og flytende festning som ble erobret av Tordenskiold ifm slaget i Dynekilen, og som senere ble tatt med tilbake til Fredrikstad. På vei nedover til ankeret, påtraff vi Geir Lobben Fosvold og kone som umiddelbart spurte oss om vi var i Fredrikstad ifm at det idag var på dagen 300år siden Tordenskiold døde. Ja, kunne vi bekrefte, og vi fant straks tonen. Det viste seg at Geir Lobben Fosvold sammen med to andre faktisk hadde skrevet en kronikk om Tordenskiold i Fredrikstad Blad tidligere på dagen. Gledelig å registrere at ihvertfall voksne her i landet vet hvem Tordenskiold er! Etter at blomster var lagt ned på ankeret, var utendørs-programmet over.06.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:31:11

Avduking av byste av Jan Baalsrud på Jan Baalsruds plass på Kolbotn: Vårt æresmedlem Egil Bakke måtte arbeide i hele 14 år for at bygdas store sønn på Kolbotn Jan Baalsrud skulle få noe av den anerkjennelse han fortjente. Så lang tid tok det for å få gehør for at en krigshelt som Jan Baalsrud burde få en gate eller en plass oppkalt etter seg, delvis fordi mange ikke engang visste at Jan Baalsrud faktisk var fra Kolbotn.

For noen år siden da torget på Kolbotn som nå bærer heltens navn ”Jan Baalsruds plass” ble offisielt åpnet, lagde vi en reportasje i Norsk ArtilleriTidsskrift (NAT) om saken. Egil Bakke var også den gangen hovedtaler ifm markeringen. Endelig hadde man da foretatt håndgrep som til slutt ga en anerkjennelse for Baalsruds innsats. Deretter tok det ytterligere noen år for Jan Baalsruds Minnefond å få på plass en byste av krigshelten, men nå står den altså der og vi kan glede oss over at ting begynner å komme på plass her – og Jan Baalsrud er i ferd med å få en verdig anerkjennelse for sin innsats under krigen. Med i Minnefondets styre er styreleder Egil C Bakke, og styremedlemmene Oddgeir Blokkum og Lars Erik Kristiansen.

Pga Korona er den formelle avdukingen utsatt, men kommunen ønsket likevel bare å ta av tildekkingen på bysten direkte og uten videre. Og det aktet de å gjøre, med mindre Jan Baalsruds Minnefond ila noe over ett døgn bare kunne forestå en stille avduking selv. Her måtte det handles raskt. Styret i minnefondet iverksatte derfor en haste-innkalling for å få noe verdighet rundt avdukingen som det bør være i slike saker. Mange kom tross meget kort varslingstid, og møttes kl 1700 i skumringen før det ble mørkt denne fredags-kvelden.

Bysten har fått plass på første avsats i trappa ved torget, og har 11 hull ved siden av seg – der hvert hull symboliserer de andre 11 som måtte bøte med livet i operasjonen. Foruten Minnefondets styre, dukket bl.a Nordre Follo Intops-Forening opp med styreleder Steinar Eriksen, nestleder Pål Morten Bjarkøy, styremedlemmer Arne Tandberg og Kjell-Erik Andal samt Oddgeir og Lars Erik Kristiansen. Videre tilstede var Robert Mood, Vidar Nøkleby, Magne Ege Dahl, Vidar Remfeldt, Egil Kulseth, Egil Bakkes sønn Eivind (artillerioffiser) og svigerdatter, Ruth Dahlgren, Randi Kristiansen og Else Blokkum. Fra AOF kom foruten Egil Bakke også formann AOF Jan Petter Husebye. Minnefondet orienterte først kort om arbeidet som fondet har gjort for å få samlet inn penger til bysten, samt de korona-forviklinger som man har opplevd fram til nå hvor bysten endelig står her. Fondet adresserte også alle de som må takkes for å ha bistått med pengestøtte til prosjektet: Forsvarsdepartementet og Sønstebyfondet, samt en rekke lokale sponsorer: Samlerhuset, Landstormen, Attentus Eiendom, Bæreias venner, O¨Learys, Pål Morten Bjarkøy, Lars Erik Kristiansen, Kolbotn Rotaryklubb, Robert Mood, Kolbotn IL og stiftelsen ”Jan Baalsrud – Mange våget livet og halp ham til friheten”.

Egil Bakke holdt ettermiddagens hovedtale, og beskrev den helt utrolige historie som Jan Baalsrud gjennomlevde, der mange titalls hjelpere underveis bidro til at Baalsrud til slutt kom seg over grensen til Sverige og i sikkerhet: Helt utmagret og med en vekt på under 40kg måtte man skjære vekk deler av uniformen på Baalsrud etter alle hans langvarige strabaser i vinterkulda, der han bl.a selv var nødt til å skjære av seg noen tær pga koldbrann. (Vi tar bare kortversjonen med her – hele historien kommer i NAT). Vi gratulerer Kolbotn og Norge med at nok en av våre krigshelter er i ferd med å få den anerkjennelse han i fortjener.

En offisiell avdukings-seremoni vil etter det opplyste finne sted når Korona-situasjonen om noen måneder forhåpentlig vil tillate det. Det vil også avholdes et symposium om Jan Baalsrud, og det også vil sees nærmere på hvordan man skal spre historien om Jan Baalsrud til flere. Vi gratulerer!05.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:20:44

Etter at Erna gikk på talerstolen idag og meddelte at Korona-situasjonen nå er “svært alvorlig”, gjennomførte vi et kort styremøte, og konkluderte med at del 2 av etableringen av AOFs Stae Barbara orden, Crecy-ordenen, må utsettes til 05.12.2020. Vi må ta ansvar i den foreliggende situasjon. Smittevern-reglene har nå blitt så strenge at det uansett er umulig for oss å gjennomføre del 2 som planlagt.

Deltagere på det som var planlagt som del 2 nå lørdag 07-08.11.2020 vil få refundert sine påmeldingsgebyr, og vi forsøker altså på nytt igjen 05-06.12.2020 dersom Korona situasjonen ligger bedre til rette for en gjennomføring av del 2 da.

Dersom heller ikke det går, vil de av dem ifm del 2 som er aktuelle for ridderskap istedenfor bli enkeltvis kalt inn til Norske selskab eller annet egnet sted for å bli slått til ridder av Crecy-ordenen der.01.11.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:16:05

Etablering av egen Stae Barbara for AOF – Crecy-ordenen – Del 8: Da gjenstår det bare å takke Collegiet, alle hjelpere og andre som har bidratt til at dette ble en forrykende flott etablering av AOFs Stae Barbara orden: Crecy-ordenen. Stor takk også til Espen og Kjetil og de andre på Vindfjelltunet for fleksibilitet og meget god service! Etter frokost og en god prat i salongene reiste vi hjemover igjen, med gode minner om en flott helg. Vi kan forøvrig gi stedet Vindfjelltunet våre beste anbefalinger, også for den gode maten. Dersom du kjører forbi Skien og Siljan en gang, så legg gjerne en liten tur innom Vindfjelltunet for en kopp kaffe el.l. Adressen der for GPS: Nordgardseterveien 16, 3277 STEINSHOLT. Telefon: 3312 9323.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:12:14

Etablering av egen Stae Barbara for AOF – Crecy-ordenen Del 7: Etter ridderslagningene var det gruppebilde av alle. (Enkelte som tok en tidlig kveld ble følgelig ikke med på bildet). Deretter fortsatte sosialt samvær utover til midnatt, da det var en ny programpost…

Midnatt bruker det alltid å være “Kongens favoritt” (pølse i lompe) ifm Stae Barbara, og så også denne gangen. Pølsene fikk bokstavelig talt ben å gå på, og ble raskt borte. Ellers holdt Ridder Jørgen en musikalsk opptreden i rene Melodi Grand Prix klassen etterpå. Forøvrig tok vi en tidlig kveld kl 0100 pga Korona-bestemmelser.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 16:05:41

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 6: Til kaffen var det “Verdens Beste” – kake laget av en velrennomert institusjons-kokk, i tillegg til twist som AOF-medlemmer har blitt meget glad i de senere år, og den tidligere nevnte nye Barbara-marsipanen. Ja, forresten, vi ba foreningen Marsipanens venner om å evaluere bringebær-marsipanen for oss, men de har sendt den til Norsk Marsipan Institutt for en grundigere undersøkelse. Vi skal få en uttalelse derfra ila november en gang.

Så var det tid for ridderslagning, og vi tar her bare med oversiktsbilder. På kort nikk fra Stoormæster overbragte adjutanten innrammet Ridder-certifikat til den enkelte mens kandidaten satt på stol. Etter mottak reiste kandidaten seg, for så å bli slått til ridder av Crecy-ordenen med et nokså voldsomt korsfarer-sverd (i miljøet bare kalt for “2-meteren” – og forøvrig utlånt fra vårt medlem Steinar Dahle). Etter at “Gjør rett – Frykt ingen” var meddelt, ble ridderen stående bak sin stol i påvente av at resten av kandidatene skulle bli slått. Det ble tatt bilde til å begynne med, underveis og etter at alle var slått. For den håndfull av deltagere som ville delta men sp, likevel takket nei bl.a av hensyn til at de var i risikogruppe for korona, så ble de slått in abcentia.31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 15:56:47

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 5: Etter Kongens skål og skål for Heads of States here represented, fortsatte kveldens toastmaster Thor Walter Eriksen, og måtte innledningsvis kjøre et lynkurs i hvordan skåle og hvordan holde i kniv og gaffel, ettersom det syntes nødvendig for å opprettholde korrekt etikette.

Collegiet hadde anstrengt seg litt og gjort maksimalt for at deltagerne skulle trives og føle seg hjemme. Bordet var pyntet med en 3D-printet kanon på hver plass, til odel og eie for deltagerne. Vi hadde også fått laget en egen og meget spesiell håndlaget Barbara-marsipan med Stae Barbara motiv (se hovedbildet her) som alle fikk. Det dreier seg om den beste marsipan de hadde hos Heimdal chokolade i Arendal, en bringebær-marsipan. Deltagerne fikk også smaksprøver av flere andre typer marsipan, som f.eks cognac-marsipan, appelsin, mocca, trøffel og andre smaker. En liten innpakket overraskelse til alle ble også gjort den enkelte til del. (se til høyre for vinglasset på hovedbildet her).Etter taffelet var det på en liten gjørejobb mht å ramme inn ridder-certifikatene…31.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, November 29, 2020 15:51:32

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 4: Adjutant, jack of all trades, konsert-pianist og polyglott (8 språk inkl norsk og dansk) Bruno Lomonaco trakterte flygelet for oss med jevne mellomrom utover kvelden slik at vi hele tiden skulle få en atmosfære av velvære, kvalitet og en liten porsjon luksus. Bruno står helt til høyre her i hovedbildet. Etter en dobbeltsjekk av bordplanen og litt ekstra konversasjon gikk vi så til bords til fløyelsmyke klaver-toner.11.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, October 11, 2020 22:16:53

11.10.2020: Invitasjon til AOFs første Stae Barbara arrangement og Crecy-ordenen er ila helga sendt ut til over 80 medlemmer og en rekke spesielt inviterte. Pga Korona blir det truffet en rekke smittevern-tiltak: Bl.a vil
de som slås til riddere selv måtte montere Crecy-medaljen på brystet pga korona, slik at vi hele tiden “holder meteren” til hverandre. Det blir videre
to arrangementer med max 16 deltagere i hver runde, lørdag til søndag
31.10-01.11 og 07.08.11 helga etter.

Innbetaling av deltakeravgift er lik påmelding. Programmet følger vedlagt.06.10.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, October 11, 2020 21:58:48

06.10.2020: AOFs tidligere varslede etablering av egen Stae Barbara orden (Crecy-ordenen) må pga Korona-situasjonen gjennomføres over 2 (to) lørdager for å få slått nok riddere og på den måten dannet grunnstammen av riddere for ordenen framover. En del gjester/besøkende blir også invitert. Aktuelle tilskrives om få dager og inviteres til festlighetene hhv 31.10-01.11 og 07.11-08.11 på Vindfjelltunet i området Siljan og Skien ca 2 timer fra Oslo. De to arrangementene vil preges av smitteverntiltak og forsiktighetsregler, men blir tross alt gjennomført i en tid da andre kansellerer det meste. Arrangementene innbefatter også et besøk i nærheten og flere foredrag mv. Vi har også denne gangen etter iherdig innsats, gode samarbeids-partnere og også noe lokal støtte, fått til en hyggelig pris for deltagelse. Vi ser fram til dette! Frekvensen på dette arrangementet framover er foreløpig planlagt å være hvert partals-år (2020, 2022 osv), mens vår andre orden (Den Gylne Stjerne) er planlagt gjennomført i oddetalls-år: Første gang for den var ifjor 2019, og neste Gylne stjerne arrangement vil således arrangeres neste år i 2021).Aktuelt fra styret Posted on Sun, October 11, 2020 21:56:31

12.09.2020: Hedersløpet på Akershus: Etter en beslutning i 2016, kom det første Hedersløpet i stand i 2017, og det var således 4. gangen det ble arrangert i år. Arrangører er NROF Oslo, Veteran-møter-veteran, NVIO Oslo, SIOPS og Norges Lotteforbund. Som start på dagen ble det gjennomført en minneseremoni i minnelunden mellom Fanehallen/Artilleriloftet på den ene siden og Forsvarsmuseet (FMU) på den andre, ved minnestøttene som er satt opp der. Oberst Asbjørn Lysgård holdt tale for dagen både her og ifm rett før løpet startet noe senere. Ellers noterte vi oss også at området vakta har blitt både pent og tidsmessig med en liten vakthytte samt blomster-arrangementer som både pynter og fungerer som sikkerhets-barriere. Ser både tidsmessig og profesjonelt ut. Bra!

Hedersløpet omfatter flere klasser og man kan stille opp på enten 5 eller 10km. Det er også en egen marsj-klasse for de som ønsker å ta det litt pent. Normalt er det et par hundre deltagere på disse arrangementene, men pga Korona hadde man vært nødt til å redusere deltagelsen i år nokså kraftig. Det ble likevel et meget vellykket arrangement i finværet, og stemningen var høy både før, under og etter løpet.

Minnelunden som du kommer til etter at du har gått inn portalen mellom “De to store grå” (kanonene) er større enn man først får inntrykk av, og man må helt bort på kanten av vollen ut mot danskebåtene for å få fullt overblikk. På en elegant måte har man organisert både en eldre og en litt nyere del her. På den nyere delen er alle aktuelle minnestøtter satt opp sammen med kanoner og stridskjøretøy som vanlig pynt, og i den “eldre delen” har Max Manus fått en egen minnelund. Hedersløpet går på kryss og tvers på festningsområdet, gjennom og delvis rundt festningen, og er organisert slik at “Max-Manus-bakken” ligger helt inntil Fanehallen (1etg) og Artilleriloftet (2etg). Max-Manus-bakken gir de fleste blodpumper høyt turtall, men vi noterte oss at f.eks både Geir Holmenes og Arne Hagtvedt var meget spreke og holdt ungdommen bak seg her. Veldig bra! Ellers deltok omtrent absolutt alle fra ung til gammel: De yngste var i 7års alderen – de eldste var ihvertfall 87 år. Deltagere har tidligere også inkludert personell på over 90år – Dette løpet har plass for alle.

Alle kom vel i mål også i år, og der ventet medaljer til samtlige. Hedersløpet har på få år rukket å bli en god tradisjon, og betyr allerede mye for mange veteraner som sosial møteplass og som kontakt-skapende arena. Takk til Jan V Jacobsen hos NROF Oslo og til alle de andre enkeltpersoner og foreninger som var med å gjøre dette mulig.12.09.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, October 11, 2020 21:50:49

12.09.2020: Pga Korona ble årsmøtet i Norsk Artillerilaug (NoA) i våres utsatt som i mange andre foreninger og lag. Årsmøtet går idag, og vi håper at viktige saker for oss alle får prioritet framover. Vi ønsker deltagerne et godt årsmøte! Ole Morten Meland ivaretar våre stemmer ref innsendt brev.21.08.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, October 11, 2020 21:48:31

21.08.2020: Langdistanse-skyting på Rena: Vi har lenge sett fram til dette, og for å ikke få altfor tidlig avmarsj fra Oslo-området, forsøkte vi å få til rimelig overnatting i området Rena omegn. Adriana og Jørgen Riiser tok oss inn i sitt nye hjem på Koppang – 9 deltagere tilsammen, og vi er meget takknemlige for det. På fredag morgen ble det signert bekreftelses-dokument på at deltagerne hadde deltatt på den historiske langdistanse skytingen og deretter var det avmarsj retning Rena. Et kvarter før vi skulle møte i vakta 0800 bokstavelig talt strømmet det kjøretøyer over broa til Rena leir siden, og ikke lenge etter tok Artilleriinspektøren imot oss i Aulaen “Ormen lange”. Først var det antibac, deretter var det orientering om Artilleriet og alt det nye materiellet som nå er på vei inn i våpenet, og etter dette var det mer antibac og munnbind på før vi entret bussene for å bli fraktet ut i skytefeltet.

Vi hadde tidligere fått vite at vi skulle få se på skytinger på 40km og mer. Prøvene skulle riktignok gjennomføres over en lengre periode, med kortere skyteavstander først, så midlere avstander og til slutt på de lengste holdene. Prøvene hadde imidlertid tatt noe lenger tid å gjennomføre enn forutsatt ettersom det er en betydelig mengde registreringer som skal gjøres, og derfor hadde de bare kommet til 30km idag. Vi kaller det likevel langt når en granat kastes 3 mil av gårde, som det altså viste seg at sto på agendaen idag. (Skytinger på 40km skjer ila de nærmeste uker etter det opplyste, der granatenes V0 vil ligge på over 900 m/sek). Artilleriinspektøren ga først en kort orientering ute i feltet – deretter var det bort til skytset for ytterligere informasjon om den koreanske nyvinningen K9. FFI samarbeider tett med Forsvaret, og bisto med målinger og registreringer. Skytset vil om få år få enda nyere og bedre ammunisjon, er da er det snakk om helt ubegripelige skyteavstander på svært mye lenger enn 40km. Med dette vil det nye artilleriet virkelig bli en styrke-multiplikator for Hæren.

Vi fikk spørre og grave alt det vi ville, og ta bilder så mye vi ønsket utenfor skytset (dog ingen innvendig). Og det er virkelig mange både nyheter og forbedringer her: Det hører Steinalderen til nå, at den gamle M109 tidligere hadde oppsats og oversett-armer mv slik vi ble opplært i. Her i K9 er omtrent alt nytt, og skytset er også raskere enn den tidligere vurderte Archer, både inn og ut av stilling, og ifm effektuering av ildoppdrag. Granatene er slankere og lengre enn de gamle, og enda nyere og bedre granater kommer om få år. Veldig overbevisende.

Etter nærmere kravling oppe på og inne i skytset fikk vi også ytterligere informasjon om større og mindre ting med den nye K9. Utvilsomt det beste valget vi kunne gjøre. Men så – da langdistanse-skytingen skulle starte, fikk vi dessverre en melding som artillerister vet at av og til kommer: Skytingen må utsettes pga tåke i OP – for man kan naturligvis ikke skyte uten å se hvor man skyter. Vel – uansett: En utrolig flott opplevelse å få se nærmere på det nye skytset, og minst like bra å få vite at vi nå er i stand til å levere effekt i målet på 40km og mer. Så får vi ta kommende videre-utvikling på granat-siden som en bonus når den tid kommer. Vi takker Artilleriinspektøren for invitasjonen og takker også alle øvrige som gjorde denne flotte befaringen mulig for oss. I anledning den historiske milepælen det er å kunne skyte 40km og mer med artilleriet, hadde vi tatt med en passende oppmerksomhet – en stor flaske godt drikke og med en ledsagende liten smak med koreansk sterk-drikk. Vi gratulerer Artilleriet og Hæren med det nye skytset K9.01.08.2020

Aktuelt fra styret Posted on Sun, October 11, 2020 21:24:41

01.08.2020: Lørdag 01.08.2020 gikk turen til Gaustadtoppen, en av de mer kjente topper her i landet. Fram til stedet ble åpnet for publikum for en del år siden, var det imidlertid ikke fullt så kjent at fjellet i mange år hadde hatt en hemmelighet: På innsiden går det en bane-system opp til toppen, og dette måtte vi se nærmere på. For å være sikre på å komme først i køen, dro vi 0545 hjemmefra istedenfor 0600 som først planlagt.

Litt tidligere avmarsj ble lagt inn som en justering i programmet et par dager i forveien ifm enrekognoserings-tur sammen med Merveil Mukubu, og takket være dette var vi vel framme 0850. At vi nå var framme 10min før åpningstid, medførte at vi såvidt fikk med siste person i første heis opp til toppen, etter at vi ble godt anti-bac’et før vi gikk inn i anlegget. (Det tar ca en halvtime å vente på neste heis).

Etter en horisontal reise 850 meter innover i fjellet med en trikkelignende doning, var det omstigning til ny farkost: En taubane som forandrer retning underveis, og som etter det vi fikk opplyst er en av ytterst få i hele verden som nettopp forandre retning etterhvert som den stiger oppover. Så stiger man av og går ca 200m ut av fjellet igjen, og vipps som er man på toppen av Gaustadtoppen.

Man kommer ut på 1800 meter over havet (moh), og litt avhengig av hvordan man teller, så er det 167 trinn opp til Turistforenings-hytta like ovenfor. En Gaustadtopp-vaffel smaker selvsagt upåklagelig her, og medbragt termos, kaffe, farris og twist er greit å ha med i tillegg. (Kafeen tillot bare kjøp av vafler og kaffe/brus og deretter måtte man rett ut pga Korona-restriksjoner der. Til gjengjeld hadde kafeen flust med vaffeljern der 7 var gang da vi kom opp der, og der ytterligere 3 vaffeljern sto klar i beredskap for køene av folk som bruker å komme rundt kl 1000 etter det vi erfarte). Sigbjørn Bratlien fikk oppfylt en gammel drøm og var lykkelig over å ha besteget fjellet han i mange år hadde tenkt på å ta seg opp på, og fikk hele tiden god hjelp i en støttende hånd av kona Parath.

Etter en snau halvtime på toppen, satte vi snuten nedover igjen, og det var i grevens tid. Mange tar nemlig turen til fots for å være oppe på fjellet rundt 0900, og når vi tok heisen opp 0900, så må man være effektiv for å få heisen nedover igjen uten å stå i kø. Nøyaktig kl 1014 gikk vi ombord på “Ørneredet-gondolen”, og startet rutsje-banen nedover igjen. Fjellet er fullt av små og mikro-små sprekker, og her renner det små mengder vann nedover i bane-løpet. Med den lengden banen har, så blir det adskillig vann nedover, og nede ved omstigningspunktet er det en stri bekk som renner nedover. Litt underlig å høre lyden av en slags foss når man sitter inne i karjolen og skrangler kontrollert fra side til side i sporet. Man får virkelig en opplevelse av å komme en god del år tilbake i tid. Og vel nede igjen var kaoset gang – masse folk og masse biler.Før vi så kjørte tilbake igjen, passerte vi like ved heisåpningen ytterligere flere hundre biler. Vi skjønner ikke helt hvorfor man vil seg selv så vondt som å stå flere timer i kø: Vi vil fortsatt anbefale at man står tidlig opp som vi gjorde, slik at man kommer opp og ned uten kø og uten venting på tilsammen under 1,5 timer. Så bar det videre til Heddal stavkirke og Museumstunet like ved.

Fra museums-tunet var det ca 5min å gå til et flott utsiktspunkt hvor man så ned på stavkirken. Etterpå tok vi en kort titt innom dette veldig gamle bygget, før vi så satte kursen mot museet til Kongsberg våpenfabrikk på Kongsberg.

Museet til Kongsberg våpenfabrikk er en del av Bergverksmuseet på Kongsberg, ettersom alt egentlig startet med bergverks-driften i området. Vi hadde en meget dyktig guide i Morten Øvereng som tok oss igjennom hele historien. Litt synd at utstillingen av mye av materiellet fra Kongsberg gruppen lå lagret bak provisoriske vegger, men det sto på penger fikk vi vite. Det er imidlertid lovet midler her til å gjøre utstillingen klar til by-jubileet i 2024. Da får vi ta en ny tur, og få med oss også den delen.Tusen takk til alle som har gjort hele denne turen mulig å gjennomføre. Takk for bidrag og gaver også, og dessuten til guidene både på museums-tunet på Heddal og på museet til kongsberg våpenfabrikk: Flotte ambassadører for sine respektive museer.
18.07.2020

Aktuelt fra styret Posted on Mon, July 20, 2020 01:22:17

Ved siden av utflukter av 14.07.2020 nedenfor, har vi også noen andre turer bare for å holde mangfoldet av aktiviteter oppe for medlemmene.
25.07 går turen til KNM Narvik F304 i Horten. Marinemuseet og tur i ubåten på land der står også på programmet.
01.08 går turen til Gaustadtoppen med et sinnrikt transport-system inne i fjellet. Først er det 850m rett innover i trikk –
deretter går det bare oppover til ca 1830m. På veien tilbake
drar vi innom museet til Kongsberg våpenfabrikk.Next »