Blog Image

Blogg

08.05.2021

Uncategorised Posted on Sun, May 23, 2021 18:07:30

08.05.2021: Frigjøringsdag og veterandag: I strålende solskinn ble offisiell markering og åpning av Jan Baalsrud statuen på Jan Baalsruds plass på Kolbotn gjennomført. En rekke lokale veteraner deltok, og det gjorde også NMKFs generalsekretær som vanlig. Oppegård janitsjar under ledelse av artillerioffiser Lars Christian Nordby gjorde det hele til et meget høytidelig og flott arrangement. Arrangementet ble lagt til kl 0900 for å legge til rette for at det ikke skulle være for mange tilstede av smittevernhensyn.

Ordfører Hanne Opdan holdt åpningstalen. Deretter holdt vårt æresmedlem Egil Bakke tale om arbeidet rundt og også den lange veien fram til at både navnet Jan Baalsruds plass og nå Jan Baalsrud minnesmerket med byste av krigshelten nå står her. Det har tatt lang tid, men takket være iherdig innsats fra mange veteraner, flere sponsorer og ikke minst initiativtager Egil Bakke som selv har drevet alt dette framover og vært primus motor, er nå alt endelig på plass. Vi gratulerer! En spesiell takk til Lars Christian Nordby og Oppegård janitsjar for flott musikk!10.04.2021

Uncategorised Posted on Thu, April 29, 2021 16:26:08

Vi har mottatt et uforståelig ordre-brev fra nåværende Artinsp. Vi setter opp et foreløpig svar, og så kommer saken opp på ordinært årsmøte 29.05.2021.17.03.2021

Uncategorised Posted on Wed, March 17, 2021 23:11:43

17.03.2021: Dato for det ordinære årsmøtet er besluttet til lørdag 29.05.2021. Om Koronasituasjonen er rolig vil møtet gjennomføres i Risør. Om den er moderat vil møtet legges til et område uten smitte (Koppang). Hvis situasjonen er som nå, vil også det ordinære årsmøtet måtte gjennomføres som nettmøte. Saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet 29.05.2021 må være fremsendt styret senest 6 uker før møtet. Innkalling med saksliste sendes ut 4 uker før møtet. Velkommen.07.03.2021

Uncategorised Posted on Sun, March 07, 2021 17:07:52

07.03.2021: Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte – denne gangen legges møtet i et område uten smitte – for å være mindre utsatt for svingninger i Korona-tiltakene. Møtet avholdes derfor ikke i Risør som vanlig, men på Koppang nord for Elverum og Rena, på søndag 21.03.2021 kl 1700. Dersom Korona-tiltak mot formodning også der skulle komme i veien for møtet, avvikles årsmøtet på nett. Det er tre forhold som må avklares. Se vedlagte innkalling nedenfor.10.01.2021

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 03:44:45

10.01.2021: Viser til tidligere kunngjøringer fra Thor Walter og Risørmiljøet om Dansk frokost 30.01.2021: Vedlagt følger møtereminder ifm utflukten til Risør.10.01.2021

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 02:49:42

10.01.2021: Instruktørkurs AOF er fortsatt det eneste instruktørkurs som er oppe og går, og vi går nå inn i kursets siste halvår. Program for det siste semester følger vedlagt.30.12.2020

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 02:44:15

30.12.2020: Når vi nå nærmer oss et nytt år med stormskritt, vil vi benytte anledningen til å takke alle dere – både medlemmer og andre – som har bidratt og hjulpet oss til å arrangere alt vi har klart å gjennomføre i Korona- og unntakstilstands-året 2020. Alt har ikke vært lett, men vi har klart det gjennom nettopp din medvirkning. Takk skal dere ha alle sammen.

Da gjenstår det bare å ønske alle et riktig godt nytt år! Av programmet i første halvår 2021 er det foreløpig klart at det blir 2 salutt-kurs, repetisjon av de meget solide Tordenskiold- og Karl XII-foredraget som kun et fåtall fikk høre på Vindfjelltunet ifm Barbara-arrangementet del 1 som vi såvidt rakk å gjennomføre før smittespredningen satte en bråstopp for arrangement nr 2. Vi får også til minst to utflukter ser det ut til. Den første går til Risør 30.01.2020. Mer info kommer rett på nyåret for program i første kvartal.12.12.2020

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 02:42:53

12.12.2020: Saluttkurs er viktig, og det er fullt mulig å gjennomføre dette bare man skalerer ned deltager-antall basert på den lokale kommunes korona-regler. Så mens andre kutter alle kurs, gjennomfører vi. Vi kunne være 20, men valgte bare å gjennomføre med 8. Man sitter i Kohort-grupper ifm undervisningen og ellers holder man meteren – da går det. AOF har etter en ide fra Jørgen Riiser ifjor gjennomført det første kurset ifm en skytebane nå, og vil heretter søke å gjennomføre flesteparten av kursene ifm eksisterende baner rundt om. Det forenkler varslings-rutiner vesentlig og er meget praktisk også vinterstid da det finnes varmestuer. Takk til Bjørnen skytterlag på Koppang! Takk også til vertskapet, Adriana og Jørgen Riiser. Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul!07.12.2020

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 02:41:01

07.12.2020: Mens vi nå har et semester igjen før vi i AOF uteksaminerer de første instruktører, registrerer vi at NoA har brukt flere år på å ikke komme noen vei. Ettersom det nå er ny ledelse på plass der har vi forhåpninger til at det etterhvert vil bli framdrift der.10.12.2020

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 02:26:24

10.12.2020: Flesteparten av de som skulle slås til ridder på Vindfjelltunet på Stae Barbara arrangement nr 2 og Crecy-ordenen – det som ble korona-avlyst pga smitte-oppblomstringen – har nå fått sin riddergslagning på et fint sted i Oslo. Vi måtte ta noe fri for å kunne få unna et par på dagen og et par på ettermiddagen ettersom Korona-hensyn stadig må tas. Et par kommende riddere må slås i januar pga reisevirksomhet mv. Vi gratulerer!04.12.2020

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 02:24:17

04.12.2020: Til alle artillerister og artillerivenner: Gratulerer med Stae Barbaras dag! Gjør rett – frykt ingen!20.11.2020

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 22:20:09

Vårt æresmedlem Stein Bjørnsen gikk ut av tiden 10.11.2020 hele 92år gammel. Han hadde en lang og variert tjeneste i Forsvaret og Artilleriet bak seg, og senere en meget lang og aktiv pensjonist-tilværelse. 

Pga korona-bestemmelser kunne kirken ta max 50personer ifm begravelsen 20.11.2020, og det holdt akkurat til de 43 tilstedeværende – 39 deltagere, 2 fra gravferdsbyrået, samt prest og organist. Fra militær side bidro Artileriinspektøren og AOF med krans, og kommandanten på Bereia holdt minnetale. Flere taler ble også holdt, bl.a av Rotary Kongsvinger. Et lite bilde på at obersten var meget avholdt i nærområdet, var at flere personer også hadde tatt opphold utenfor kirken ved parkeringsplassen. En av disse vi passerte da vi var på vei inn i kirken, meddelte uoppfordret til oss at de ville savne obersten som stadig var rundt omkring overalt i Kongsvinger, med sitt gode humør og alltid hadde noen vennlige ord å komme med.

Vi vil få takke Stein Bjørnsen for utrettelig og iherdig støtte til Artilleriets offisersforening (AOF) i over 70år, og for alt han også har betydd for miljøet rundt Artilleriet og Kongsvinger festning, herunder også inkludert den fortjenstmedalje han har instituert for festningen (Festningsmedaljen i tre valører). Takk også for alle foredrag for foreningen, for din tid som formann da vi fikk et etterlengtet oppsving, og for din alltid hederlige og vennlige væremåte. Som synlig bevis på din mer enn solide innsats for foreningen er du slått til ridder av både Gylne stjerne og Crecy-ordenen, der førstnevnte tildeling ble trykket I avisen. Nettopp det at du har gjort så mye for andre er det vi vil huske aller best, der dine kontaktskapende evner og din allstedsnærværende positive innstilling stadig bidro til godt humør rundt deg, og til å motivere andre. Du vil bli dypt savnet. Hvil i fred.12.11.2020

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 16:47:11

12.11.2020 – Korona-tilpasset mini-markering i Gamlebyen i Fredrikstad av at det idag er 300år siden Tordenskiold døde (Del 1 av 2) – En markering for å blåse støvet av det som i nyere tid er en oversett historie. Peter Wessel Tordenskiold var sjøoffiser, og er en av de store heltene i norsk historie. Men hva lærer norsk skoleungdom om Tordenskiold idag? Historien om Tordenskiold ble tatt ut av norske skolebarns lesebøker på 60-tallet, og siden har han ikke bare blitt borte men nesten aktivt fortiet dessverre. Men helter skal man ikke glemme, og kan man ikke glemme – de skal gis anerkjennelse med jevne mellomrom – for bare på den måten blir de husket av oss alle og blir gitt den ære de tilkommer for sine bragder. Ett av våre medlemmer er Lars Wessel Johnsen, en etterkommer av Tordenskiold-familien. Lars har det siste året skrevet en bok om sjøhelten Tordenskiold, og den ble lansert/sluppet kl 0000 den 12.11.2020. Vi tok derfor et hjemmebesøk hos Lars Wessel Johnsen, og ble vist både videoer av aktiviteter hos acadeniet, eldre tidsriktige uniformer, svært gamle bøker, en rekke kårder, kanoner og annet utstyr. Imponerende.

Senere på dagen 12.11 ble det et fektearrangement med NRK, og blomsternedleggelse for å gjøre det hele til en verdig markering.Lars Wessel Johnsen etablerte for noen år siden Academie Tordenskiold, for å gi publikum et innblikk i hvordan forholdene var tidlig på 1700-tallet. Gjennom foredrag, taler, dueller og episoder fra 1700-tallet skaper de levende historie. Og de reiser også til utlandet for å sette fokus på vår store helt Tordenskiold: I 2017 var de i Moskva og ble tatt imot med åpne armer og hadde et flott opphold. Deres tilstedeværelse ble kunngjort med bred penn i russisk TV. De har også besøkt Tyskland og andre land. Sentrale personer i Academiet er Lars Wessel Johnsen, Kyrre Sæther, Asle Norli og Kjetil Johansen. Et samarbeid med Academie Tordenskiold over lengre tid, ledet fram til at også vi i AOF virkelig skulle markere 300års dagen for Tordenskolds død, ved en ukes-tur til Gleidingen utenfor Hannover ifm 12.11.2020. Pga Korona-pandemien gikk dessverre både turen til Italia i mai, en senere Polen-tur og også Gleidingen-turen i november fløyten, og selv moderate arrangementer her hjemme måtte utgå pga den siste tids kraftige smitte-oppblomstring. Det endte med at det eneste forsvarlige å gjøre, var kjøre en korona-tilpasset mini-markering hjulpet av NRK: Det ble radio ettersom fotografen hadde fått annet prioritert oppdrag, men media er media, og vi takker NRK for at de ga oss et innslag her. Lars, Kyrre, Kjetil og Jan Petter deltok i den lille gruppen som sto for markeringen idag 12.11.2020 i Gamlebyen i Fredrikstad.31.10.2020

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 15:45:38

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 3: Så var det tid for at Stae Barbara in person (Adriana Lomonaco) skulle ankomme pr båt til den lokale Honnørbrygga fra Barbara-holmen med den rosa pelikanen ca 25m fra land. Men først var det salutt: Terje Øygard og Arnstein Tranøy bisto oss med den, en meget god 6-verdig 3 skudds salutt, dvs 18 skudd som er det antall Oberst Gamst introduserte som Barbara salutt. For som han sa: Det kan ikke være 21 skudd, for det skal bare skytes for Kongen, men det må være i det området, for så viktig er Stae Barbara for oss. Roer og Livvagt Jørgen skåtet båten inntil kai, og iland steg Stae Barbara med en lysende stjerne høyt hevet. Stor stemning, ja, kanskje nesten så stor som da Kong Haakon gikk i land på Honnørbrygga i Oslo for lenge, lenge siden. Jubelrop og applaus var så høylydt at det stoppet en bil på andre siden av vannet og lurte på hva og hvem som hadde det så morsomt. Trubadur, underholder, quiz-mester og revisor Per Christian Giving dro trommehvirvler da Stae Barbara steg iland, og regisserte en vuggende plystre polka som vi deretter svingte oss til mens vi tok oss opp igjen til flygelrommet og vordrinken.31.10.2020

Uncategorised Posted on Sun, November 29, 2020 15:40:53

Etablering av AOFs Stae Barbara orden – Crecy-ordenen – Del 2: Etter Tordenskiold-foredraget var det tid for “heste-fekting”, en meget spektakulær forestilling. Deretter ble det demonstrert hvordan Tordenskiold døde under en duell den 12.11.1720. AOF skulle som kjent til Gleidingen i Tyskland utenfor Hannover ifm 300års jubileet for hans død 12.11.2020, men den turen måtte korona-avlyses (tilsvarende som også turen til Bergamo og Lago di Garda området, og Polen-turen tidligere år også måtte korona-avlyses).31.10.2020

Uncategorised Posted on Fri, November 27, 2020 17:58:23

31.10.2020: ETABLERING AV EGEN STAE BARBARA ORDEN FOR AOF – CRECY ORDENEN – Sted: Vindfjelltunet ved Siljan utenfor

Hvorfor kalle Stae Barbara ordenen for Crecy ordenen? Jo, ettersom Artilleriets offisersforening (AOF) er landets eldste artilleriforening i sitt slag, så kom vi til at vi tilsvarende måtte ha “det eldste navnet” også, så derfor gikk vi tilbake til “vuggen”, da kanoner ble brukt for første gang i slaget ved Crecy i Frankrike i 1346. Sammen med langbuene skulle kanoner vise seg meget viktige på slagmarken ved at de kunne påføre fienden tap på lange avstander. For å ta deltagerne på vårt første Stae Barbara arrangementet 31.10.2020 med tilbake til de gamle dager, begynte vi forsiktig med ølsmaking i nåtiden (på Lindheim ølkompani på Gvarv), deretter 100år tilbake ved å besøke Henrik Ibsens hjem i Skien, så 200 år tilbake i tiden ved å høre et foredrag om Karl XII, og så endelig 300år tilbake ved å høre et foredrag om Tordenskiold.30.10.2020

Uncategorised Posted on Mon, November 23, 2020 17:38:41

Vedlagt følger referat fra ekstraordinært årsmøte 30.10.2020.15.10.2020

Uncategorised Posted on Thu, October 15, 2020 22:13:29

Innkalling til ekstraordinært årsmøte.
Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte fredag 30.10.2020, for å ta stilling til hvor mye som godkjennes brukt ifm etableringen av AOFs Stae Barbara-orden – Crecy ordenen. Se vedlagte pdf-fil.08.08.2020

Uncategorised Posted on Sun, October 11, 2020 21:41:56

08.08.2020: Gustmeyer i Risør – og denne gangen med kjølhaling, for første gang siden 1882 i Egypt…:

Et stykke fra Koppang å reise for å komme til Risør? Ja, men når Gustmeyer står på programmet står det sjelden på kjøretid: Framme i Risør 1125 medførte det at vi var nesten først i køen som planlagt, slik at vi kom over til Stangholmen med første skyssbåt – en litt romslig snekke, nå med Korona-skjermer – uten å stå i timeslange køer som man ellers må gjøre.

Gustmeyer arrangeres tradisjonelt sammen med trebåtfestivalen i Risør for å heve opplevelsen av en hyggelig sørlandsby-stemning, men når det er Korona-tid og trebåtfestivalen er avlyst, ja, så er den ikke helt avlyst likevel. Ca halvannen gang så mye folk som en vanlig sommerdag, og ca et dusin tre-snekker utgjorde årets trebåtfestival, der folk fra mange land var kommet til byen. Skipper på skyssbåten Pavel Alexandr Karlsen tok oss trygt over til Stangholmen som sto først på programmet.

Etter en god time på Stangholmen var det på tide å dra tilbake, for å ikke havne i kø den veien også, men alle kom med også denne gangen, så det gikk bra. Deretter var det å sjekke inn på pensjonatet, låne uniforms-effekter for de som ønsket det, og deretter plukket vi opp de som allerede hadde slappet av litt på Hukken bar i havna før det så bar bort på Tangen for utendørs-feiring i sommervarmen.

Det interessante med Gustmeyer er at det alltid arrangeres noe forskjellig fra år til år, slik at det aldri blir “kjedelig”. Denne gangen måtte det også være i tråd med Korona-restriksjoner, og således var utendørs-feiring er godt alternativ. Høy stemning likevel, der personellet etter å ha smakt litt på Petters utmerkede punch kunne framtre som hva man gjerne kaller “lettere tilsjasket salong-beruset”.

Så var det tid for årets underholdnings-innslag: En større tabbe var begått, og måtte således avstraffes. Derfor skulle kjølhaling gjennomføres, noe vedkommende fikk vite ifjor at ville bli fullbyrdet ved årets Gustmeyer. Pga uventet uteblivelse av kanonjolla pga bryllups-oppdrag, måtte annen trebåt skaffes, og Thor Walter fikk på kort tid overbevist eier av en snekke om at hans båt måtte rekvireres. For det må være trebåt man kjølhales under skal det gjøres skikkelig. Deretter ble det informert på alle restaurant-bord ringside trebåten om at kjølhaling startet om 15min, og at man var hjertelig velkommen til å se på om man ønsket det.

På land ble det først gjennomgått av Thor Walter & Co litt historie rundt kjølhaling, og informert om at dette var første gang siden 1882 i Egypt at kjølhaling ble gjennomført. Deretter ble refselses-protokollen (en bok fra seint 1800-tallet som Gustmeyer hadde kommet over) lest opp, og så var det klart for selve kjølhalingen. Bundet på hender og føtter bar det under båten med Petter Thomassen, der Kjetil Johansen og Jørgen Riiser gjennomførte avstraffelsen. Først ble kjølhalingen gjennomført feil vei, og måtte derfor gjøres på nytt. Da det til slutt viste seg at den avsftraffede overlevde også runde nummer to, ble tauet løsnet og han ble trukket opp i båten igjen under klar forutsetning om at han ville bli kjølhalt på langs av båten om han ikke holdt seg på matta heretter. Da seansen var over strømmet det til med småunger som spurte om det hadde gått bra med den avstraffede, og om det var noe de kunne hjelpe til med. Etter dette var det sosialt samvær utover resten av kvelden.

Søndagen var det en tur innom Næs jernverk for å se på kanonen med “3 motsatte riller” som de laget mange av her i gamle-dager. Imponerende dimensjoner over dette anlegget, der man brukte ca en stor trailer full med kull i døgnet, og der produksjonen av jern på samme tid var på ca 1kg. Voldsomme blåsebelger ble drevet at et stort vannhjul, og pustet således tilstrekkelig luft inn i ovnen til å holde temperaturen oppe. Enorme slaghammer ble brukt for å banke ut stable-bare og hensiktsmessige enheter av jern, og alle som jobbet der ble naturligvis døve ila kort tid. Det sies at man kunne høre hammerslagene helt til Lyngør havn! (Næs jernverk ligger et stykke utenfor Tvedestrand, og det er snakk om større avstander helt opp til Lyngør havn)Takk til alle som gjorde denne turen mulig, og en spesiell takk til Thor Walter og alle støttespillere for et flott arrangement!06.08.2020

Uncategorised Posted on Sun, October 11, 2020 21:27:55

06.08.2020: To av våre medlemmer besøkte F304 Narvik for å holde vedlikeholde kontakten med miljøet her etter er meget hyggelig besøk for et par uker siden. Venneforeningen der inviterte til erter kjøtt og flesk – en meget hyggelig aften.Next »